วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

"ศรีสุวรรณ" ร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรม "ศิริกัญญา" ยิ้มกับ"พิธา" ขณะปฏิญาณตน

ศรีสุวรรณ จรรยา จ่อร้อง ป.ป.ช.ตรวจสอบจริยธรรม “ศิริกัญญา” ปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ในสภา หรือไม่ หลังปรากฏภาพยิ้มกับ “พิธา” ระหว่างที่ประธานสภานำกล่าวปฏิญาณตนครั้งแรก เท็จจริงอย่างไรต้องพิสูจน์ วันที่ 6 ก.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา ในฐานะ “ประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดิน” โพสต์เฟซบุ๊ก เตรียมร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบจริยธรรม “ศิริกัญญา” ปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ในสภา หรือไม่ ทั้งนี้ ในระหว่างที่ ประธานสภานำกล่าวปฏิญาณตนครั้งแรกในรัฐสภา ซึ่งถือเป็นพิธีการที่ต้องให้คำมั่นสัญญาต่อที่ประชุมรัฐสภาคุณไหม ศิริกัญญา ดูเหมือนจะไม่ปฏิญาณตน มีแต่แสยะยิ้ม และหันไปเล่นกับพิธา โดยเฉพาะช่วงที่ต้องกล่าวคำว่า… “ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน”เท็จจริงอย่างไรไปให้ ป.ป.ช.พิสูจน์ครับ!!!!!ทั้งนี้ รธน. 2560 มาตรา 115 บัญญัติว่า “ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยคำ ดังต่อไปนี้“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ””