วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

"สมชาย" แจง เหตุใด ส.ว.จึงไม่ไว้วางใจ ให้ "ก้าวไกล" แก้ไขยกเลิก ม.112

สมชาย แสวงการ วุฒิสภา โพสต์เฟซฯ แจง เหตุใด ส.ว.จึงไม่ไว้วางใจให้ก้าวไกล แก้ไขยกเลิก มาตรา 112 และรัฐธรรมนูญ มาตราที่เกี่ยวข้องกับชาติและสถาบัน ทั้งปรับลดโทษ หรือบางมาตราปรับโทษจำคุกทิ้งหมด วันที่ 6 ก.ค. 66 นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก สมชาย แสวงการ  แจง เหตุใด ส.ว.จึงไม่ไว้วางใจให้ก้าวไกล แก้ไขยกเลิก มาตรา 112 และรัฐธรรมนูญ มาตราที่เกี่ยวข้องกับชาติและสถาบัน ทั้งปรับลดโทษ หรือบางมาตราปรับโทษจำคุกทิ้งหมด หลักฐานชัดเจนว่า เหตุใด ส.ว.จึงไม่ไว้วางใจให้ก้าวไกล แก้ไขยกเลิก มาตรา 112 และรัฐธรรมนูญ มาตราที่เกี่ยวข้องกับชาติและสถาบันจึงต้องนำร่างกฎหมายที่พรรคก้าวไกลเคยเสนอแก้ไขยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ที่เป็นกฎหมายคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยแก้ไขใหม่โดยนำมาตรา 112 ออกจากหมวดความมั่นคง มาให้ดูกันจะจะอีกครั้งครับร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอโดยพรรคก้าวไกลเข้าสภาผู้แทนราษฎร แต่ถูกท่านประธานสภาให้ไปปรับแก้ไข แต่ไม่ยอมแก้ไขและยืนยันจะเอาเข้าสภาให้ได้นั้น ได้แยกมาตรา 112 ที่ป้องไม่ให้ผู้ใดหมิ่นประมาท อาฆาตมาดร้าย ต่อพระมหากษัตริย์ พระราชชินี องค์รัชทายาท ออกจากกัน โดยลดโทษจำคุกลงเหลือแค่ไม่เกิน 6 เดือนไม่เกิน 1 ปี และปรับลดโทษลงโดยไม่ต้องรับโทษเลย หากอ้างว่า ทำเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือหากเป็นความจริง หรือบางมาตราก็มีตัดโทษจำคุกทิ้งหมดเหลือแค่โทษปรับเล็กน้อย เช่น มาตราที่คุ้มครองพระราชอาคันตุกะ เจ้าพนักงาน ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม เป็นต้นลองพิจารณาอ่านรายละเอียดทุกมาตราอีกครั้ง ครับเพราะนอกเหนือจากที่ผมเคยแจ้งให้สาธารณชนทราบ และสว.สายกฎหมายหลายคน อาทิ สว.คำนูณ สิทธิสมาน สว.เสรี สุวรรณภานนท์ สว.ประพันธ์ คูณมี เคยอธิบายตามสื่อต่างๆ ตลอดเวลาว่า “เป็นอันตรายยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ “แตกต่างจากที่พวกเขาพยายามอธิบายให้สังคมเข้าใจบิดเบือนไปว่า “ร่างแก้ไขกฎหมาย มาตรา 112 นี้ ไม่มีอะไร เพียงแค่ทำเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ทันยุค “ซึ่งยืนยันเองด้วยลายลักษณ์อักษรในร่างกฎหมายที่พวกเขาพยายามที่จะนำเข้าสู่สภาเพื่อแก้ไข 2 ครั้งและยังดำเนินการอยู่ต่อเนื่องลองในเวลานี้เพื่อคนไทยเห็นและได้เข้าใจชัดเจนว่า “พวกเขากำลังคิดจะทำอะไรต่อสถาบันฯ อันเป็นที่เคารพรักของพสกนิกรชาวไทยครับ”สมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา6 ก.ค. 2566