วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

เทคนิคปราจีนฯ พัฒนาแผ่นดูดซับเสียงกันไฟ และคาร์บอนมอนอกไซด์ จากวัสดุธรรมชาติ

06 ก.ค. 2023
36

นักศึกษาชั้น ปวส.ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี พัฒนาแผ่นดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่มีคุณสมบัติหน่วงไฟจากพืชท้องถิ่นโดยใช้ผงถ่านไม้ไผ่และดินขาว ขณะที่ ทีม ปวช.พัฒนาแผ่นดูดซับเสียงกันการลามไฟในรถยนต์ จากผงถ่านไม้ไผ่ผสมไม้ยางพาราผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาระดับจังหวัด นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สามารถคว้ารางวัลอันดับ 1 ทั้ง 2 ทีม พร้อมส่งไปแข่งขันในระดับภาคและระดับชาติ เนื่องจากมีการการันตีโดยผู้ประกอบการที่ทดลองใช้แล้ว จากการพัฒนาแผ่นวัสดุดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์กันการลามไฟ จากผงถ่านไม้ไผ่และผงดินขาวธรรมชาติ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีแนวความคิดจากการร่วมกันแก้ไขปัญหาสภาพอากาศที่มีมลพิษในทุกพื้นที่tt tttt ttนักศึกษาจึงได้ศึกษาค้นคว้า คุณสมบัติจากพืชท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรี คือ ผงจากถ่านไม้ไผ่ ซึ่งประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอน ที่มีรูพรุนกระจายทั่วพื้นผิว เป็นวัสดุดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และเป็นสารหน่วงไฟ เมื่อเกิดการเผาไหม้จะกลายเป็นเถ้ามีหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันการติดไฟ และอีกส่วนประกอบหนึ่งคือ ดินขาวตามธรรมชาติ มีลักษณะคล้ายรวงผึ้ง ลักษณะโพรงใหญ่มีรูพรุน มีความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้มาก และยังเป็นสารหน่วงไฟเช่นเดียวกัน จะพบมากในพื้นที่ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี โดยผลจากการทดลองที่ได้มีการนำไปติดตั้งที่แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี และสถานประกอบการ บริษัทแอลไพน์ เทคโนโลยี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ผลการทดลองออกมาถือว่า ได้ผลดี สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ให้อยู่ในค่าที่ไม่เป็นอันตรายต่อระบบอากาศtt tttt ttสำหรับผลงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นการพัฒนา แผ่นดูดซับเสียงกันการลามไฟในรถยนต์ โดยนำกระดาษที่ใช้แล้วมาผสมกับผงถ่านไม้ไผ่ และส่วนผสมไม้ยางพาราเป็นตัวประสานผงจากถ่านไม้ไผ่ ซึ่งประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอน ที่มีรูพรุนกระจายทั่วพื้นผิว เป็นวัสดุดูดซับเสียงและเป็นสารหน่วงไฟ ซึ่งจากการทดสอบ สามารถดูดซับเสียงภายในรถยนต์ได้ดี และยังป้องกันการลามไฟได้อีกด้วย ซึ่งหากเปรียบเทียบจากวัสดุชนิดอื่นที่มีขายตามท้องตลาด ถือว่าผลงานนี้มีราคาที่ถูกกว่า คุณสมบัติที่ดีกว่า ทางเทคนิคปราจีนบุรีจะนำผลงานไปเพื่อรอจดสิทธิบัตรโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไปtt tttt ttนางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี กล่าวว่า ทางวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ได้ร่วมกันสนับสนุนนักเรียนนักศึกษา ในการสร้างผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์มาโดยตลอด นอกเหนือจากช่วยในเรื่องของการเรียนการสอนแล้ว นักเรียนยังช่วยในการคิดค้นอุปกรณ์การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของมลพิษของเสียง และมลพิษทางอากาศ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการคิดค้นและทดสอบไปต่อยอดในการเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการได้ในอนาคต.