วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ไทยคว้าแชมป์ประกวดโครงงานวิทย์อาเซียน

06 ก.ค. 2023
36

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. องค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSM) จัดแข่งขัน “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 9” (The 9th ASEAN Student Science Project Competition, ASPC 2023) มีเยาวชนจาก 8 ประเทศอาเซียนเข้าร่วมแข่งขัน ผลปรากฏว่าทีมเยาวชนไทยจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จ.ขอนแก่น คว้าสุดยอดรางวัล Project Of the Year 2023 ไปครองจากโครงงาน “การศึกษาการเลียนแบบพฤติกรรมการสื่อสารด้วยการกะพริบแสงในหิ่งห้อยสายพันธุ์ Abscondita terminalis (Olivier, 1833) เพื่อการเพิ่มประชากรหิ่งห้อยในพื้นที่อนุรักษ์ (ม.ขอนแก่น)” และยังได้รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพด้วยขณะที่ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม คว้ารางวัลชนะเลิศสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์จากโครงงานนวัตกรรมเครื่องมือวัดปริมาณแคลเซียมจากปลายเล็บโดยวิธีแคลอริเมตริกและการดูดกลืนแสงเพื่อใช้ในการประเมินปริมาณแคลเซียมและความเสี่ยงต่อโรคกระดูก ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ คว้ารองชนะเลิศอันดับที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพจากโครงงานการพัฒนาถุงบรรจุโลหิตด้วยวัสดุชีวภาพ เสริมประสิทธิภาพด้วยยางธรรมชาติ ดักแด้หนอนไหม และสารสกัดจากไหมและ ร.ร.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี คว้ารองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโครงงานผ้าปิดแผลจากเส้นใยบัวที่สามารถดูดซึมสารคัดหลั่งไม่ติดแผลและสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Straphiloconcu aureus ที่เป็นสาเหตุในการอักเสบของแผล.