วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

“วันชัย” บอกไม่ต้องมาถามจะโหวตนายกฯ ให้ “พิธา” หรือไม่ ยันคำไหนคำนั้น

“ส.ว.วันชัย” ยัน ไม่เปลี่ยนแปลง พูดคำไหนคำนั้น โหวตให้พรรครวมเสียง ส.ส. ได้เกินกว่ากึ่งหนึ่ง แม้รู้ว่า 13 ก.ค. ผลโหวต “พิธา” จะเป็นอย่างไร ลั่นไม่ต้องมาถามอีก จะโหวตให้หรือไม่วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊กถึงแนวทางการโหวตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ส.ว.วันชัย ไม่เปลี่ยนแปลง… ผม ส.ว.วันชัย สอนศิริ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยืนหยัดในความจงรักภักดีอย่างหนักแน่นมั่นคงตลอดชีวิต…แม้ผมจะรู้ว่าผลโหวตของคุณพิธาในวันที่ 13 ก.ค.นี้ จะออกมาเช่นไร จะก้าวไกลหรือไปไม่ถึง… ผมพอจะรู้นะ…แต่ผมเคยประกาศไว้ทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งว่าใครรวมเสียง ส.ส. ได้เกินกว่ากึ่งหนึ่ง ผมจะเลือกพรรคนั้นคนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรี แม้แต่ขณะนี้หรือในวันที่ 13 ก.ค. ก็ไม่เปลี่ยนแปลง จะเป็นคุณพิธาหรือใคร ผมก็โหวตให้ในหลักการเดิม อันเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยและความต้องการของประชาชน ทั้งเพื่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ และถือหลักว่า “คนโกหกแล้ว ไม่ทำชั่วไม่มี” พูดแล้วคำไหนคำนั้น ไม่เช่นนั้นเราจะเป็นคนตระบัดสัตย์ทั้งต่อตัวเองและคนอื่น… จึงไม่ต้องมาถามกันอีกว่า ส.ว.วันชัยจะโหวตให้คุณพิธาหรือไม่…ถ้าคุณพิธามากราบหลวงพ่อสัมฤทธิ์ประสิทธิโชค วัดไก่เตี้ย ก่อนวันโหวต จะเป็นมงคลกับชีวิต… จะพิธาหรือนิพพิธา ก็คราวนี้แหละ…