วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

“วันนอร์” มีคำสั่งนัดประชุมร่วมรัฐสภา 13 ก.ค. เตรียมโหวตนายกรัฐมนตรี

“วันมูหะมัดนอร์ มะทา” มีคำสั่งนัดประชุมร่วมรัฐสภา ครั้งที่ 1 เตรียมโหวตนายกรัฐมนตรี 13 ก.ค. 2566วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ว่า นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการรัฐสภา ได้ออกหนังสือ ด่วนมากที่ สผ 0014/ร1  ถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เรื่องการประชุมร่วมรัฐสภา เนื่องด้วยประธานรัฐสภา (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา) ได้มีคำสั่งให้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 13 กรกฎาคม พรรคก้าวไกล ในฐานะพรรคที่ได้คะแนนเสียงอันดับ 1 และเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล 8 พรรคร่วม จะเสนอชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ ส.ส. และ ส.ว. โหวตในที่ประชุมร่วมรัฐสภา ซึ่งต้องได้ 376 เสียง จึงจะได้ผ่านมติที่ประชุมร่วมรัฐสภาtt tttt tt