วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

“วันนอร์” เชื่อ วันโหวตนายกฯ จะเรียบร้อย ขอทุกฝ่ายร่วมมือเพื่อชาติ-ประชาชน

ประธานสภา ย้ำ เชื่อมั่น 13 ก.ค. โหวตเลือกนายกฯ จะเรียบร้อย มอง ส.ว. จะมีอิสระในการโหวต ขอทุกคนทำเพื่อชาติ ประชาชน ด้าน “ปดิพัทธ์” ยัน ไม่กังวลเรื่องม็อบ หากชุมนุมตามสิทธิหน้าที่วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ที่อาคารรัฐสภา ภายหลังพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาคนที่ 1 และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาคนที่ 2 ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนโดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวว่า วันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พวกเราทั้ง 3 ท่าน ดำรงแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร พวกเราจะขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้แก่สมาชิกรัฐสภา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อการปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ประเทศชาติต่อไปจากนั้นได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสอบถามประเด็นการเมือง ถึงเรื่องกรอบการโหวตนายกรัฐมนตรี ว่าหากชื่อการโหวตรอบแรกไม่ผ่านอาจจะต้องปัดตกไปหรือไม่ โดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวว่า เรื่องนี้คงต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 และข้อบังคับของการประชุมสภา 2563 ส่วนกรอบเวลาการประชุมและการโหวตนายกฯ ก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับอยู่แล้ว ส่วนรายละเอียดอื่นๆ หากเราพูดก่อนล่วงหน้า อาจจะไม่ตรงกับสถานการณ์จริงที่จะมีการประชุมในวันที่ 13 กรกฎาคมนี้ คาดว่าจะดำเนินการด้วยความเรียบร้อย หากไม่เสร็จสิ้นในวันดังกล่าว ได้หารือประธานวุฒิสภาแล้วว่าอาจจะมีการประชุมในวันที่ 19 กรกฎาคม เพราะเห็นว่ามีความเหมาะสม ส่วนจะเสร็จสิ้นหรือไม่แล้วแต่ที่ประชุม เพราะการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นหน้าที่ของรัฐสภา ดังนั้นพวกเราต้องทำหน้าที่นี้ให้ได้ เพราะประเทศจะไม่มีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ เนื่องจากปัญหาที่ประชาชนและประเทศชาติรอคอยรัฐบาลใหม่อยู่ข้างหน้า ดังนั้น หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ต้องสนับสนุนให้ฝ่ายบริหาร บริหารประเทศต่อไปได้ในเวลาที่เหมาะสม ตามที่ประชาชนต้องการเมื่อถามว่าข้อกังวลของ ส.ว. ที่กังวลว่าครั้งแรกไม่ผ่าน การประชุมครั้งต่อไปจะเสนอคนเดิมได้อีกหรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวว่า เรื่องนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ ส.ว. ก็เป็นอิสระเช่นเดียวกับ ส.ส. เชื่อว่าแต่ละท่านที่จะใช้ดุลพินิจและวินิจฉัยให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ คงไม่สามารถจะคาดได้ว่า สมาชิกแต่ละท่านจะโหวตอย่างไร จึงเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจเพื่อประชาชนและประเทศชาติ ส่วนตัวไม่ได้มีความกังวลเรื่องนี้ เพราะทุกคนมีคุณวุฒิ วัยวุฒิและประสบการณ์ และทุกคนก็คงจะมีหัวใจตรงกัน คือ บ้านเมือง ประเทศชาติ ประชาชน เป็นสิ่งสำคัญ ทุกคนต้องทำให้ดีที่สุด และคงต้องฝากถึงประชาชนทั่วประเทศว่า รัฐสภาของเราจะทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายนั้นให้ดีที่สุดตามที่ประชาชนคาดหวัง และในฐานะที่ตนเองเป็นประมุขนิติบัญญัติ ก็ต้องขอความร่วมมือ และแรงสนับสนุนจากประชาชน เพราะประเทศของเราต้องการความสมัครสมานสามัคคี ความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพราะเรามาทำงานตรงนี้ เพื่อประเทศชาติ รวมถึงประชาชน จึงขอให้สนับสนุนนายกรัฐมนตรีอย่างเรียบร้อยในเวลาที่ท่านรอคอยให้ดีที่สุด “ผมคิดว่าต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย ทั้งพรรคการเมือง สภา กระทั่งประชาชน และสื่อมวลชนด้วย ขอให้งานที่เราจะมีในวันที่ 13 กรกฎาคมนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย” นายวันนอร์ กล่าวเมื่อถามว่า มีหลายฝ่ายกังวลเรื่องของการชุมนุม นายปดิพัทธ์ กล่าวว่า เรื่องของการชุมนุม ต้องรอการแบ่งงานระหว่างประธานสภาและรองประธานสภาอีกครั้งในวันที่ 10 ก.ค.นี้ โดยประชาชนมีสิทธิ์ชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ หากอยู่ในขอบเขตสิทธิและหน้าที่ จึงไม่ได้มีความกังวลใดๆ