วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

สภาฯ ทำพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน-รองประธานสภา

“วันนอร์-ปดิพัทธ์-พิเชษฐ์” เข้าพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหน้าพระบรมฉายาลักษณ์วันที่ 7 ก.ค. 2566 เวลา 10.00 น. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ พร้อมด้วยนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาฯ คนที่ 1 และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาฯ คนที่ 2 เข้าพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ห้องประชุม 604 ชั้น 6 อาคารรัฐสภา เกียกกาย ภายหลังจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานตามลำดับ ดังนี้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์ ซึ่งมีข้าราชการประจำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้แทนจากพรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาชาติ แต่งเครื่องแบบข้าราชการชุดขาวเต็มยศเข้าร่วมพิธีอย่างสมเกียรติ ก่อนที่ทั้งหมดจะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหน้าพระบรมฉายาลักษณ์tt tttt tttt ttภาพ : วัชรชัย คล้ายพงษ์