วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

ส.ส.ก้าวไกล รับหนังสือภาคประชาชน เร่งรณรงค์สิทธิแต่งกายตามเพศสภาพ

ส.ส.พรรคก้าวไกล รับหนังสือภาคประชาชน ประสานเร่งรณรงค์สิทธิแต่งกายตามเพศสภาพ “ธัญวัจน์” ย้ำ พร้อมยื่นกฎหมายโอบรับความหลากหลายทางเพศเข้าสภาฯ เปลี่ยนโครงสร้างเพศสู่ความหลากหลาย คุ้มครองสิทธิมนุษยชนวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ที่รัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ผู้มีความหลากหลายทางเพศจากพรรคก้าวไกล ประกอบด้วย นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายปารมี ไวจงเจริญ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายกฤษฎิ์ ชีวะธรรมานนท์ ส.ส.ชลบุรี, นายเอกราช อุดมอำนวย ส.ส.กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะทำงานด้านความหลากหลายทางเพศ พรรคก้าวไกล รับหนังสือจากภาคประชาชน เรื่องขอให้ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรณรงค์ประเด็นการแต่งกายตามเพศสภาพtt ttทางด้าน นายจิรภัทร ตรงจิตต์รักษา หรือ ชมพิ้งค์ อดีตนิสิตข้ามเพศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ยื่นหนังสือ กล่าวว่า หลังจากที่ได้เรียกร้องสิทธิให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย 38 แห่ง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งถือเป็นปีแรกและเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศไทย แต่เนื่องจากเป็นการอนุโลมปีแรก ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งบางส่วนจึงไม่มีการประชาสัมพันธ์ อีกทั้งการอนุโลมนี้ต้องให้นักศึกษาแสดงความประสงค์ในการขอแต่งกายตามเพศสภาพ โดยมีระยะเวลากำหนด หากส่งไม่ทันจะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ วันนี้จึงมายื่นหนังสือต่อพรรคก้าวไกล เพื่อเรียกร้อง 3 ข้อ ดังนี้1. เปลี่ยนให้การแต่งกายตามเพศสภาพ จากการอนุโลมเป็นการอนุญาต 2. ให้ช่วยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศไทย และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตแสดงความประสงค์ขอแต่งกายตามเพศสภาพได้ 3. ขอให้กฎหมายรับรองทุกเพศสภาพเกิดขึ้นจริงtt ttจากนั้น นายปารมี เผยว่า สิทธิในร่างกายหรือเสื้อผ้า เป็นหนึ่งในสิทธิพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ที่คนทุกคนควรมีอย่างเท่าเทียมกัน จึงขอเรียกร้องให้สังคมเข้าใจ ตระหนัก และยอมรับในสิทธินี้ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษา อนุญาตให้นักเรียน-นักศึกษากลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศได้ใช้สิทธิอย่างเต็มที่ เช่น โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง อนุญาตให้นักเรียนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเลือกแต่งกายตรงตามเพศสภาพ ถือเป็นการเสริมพลังทางบวกให้เขาเหล่านั้น ได้นำพลังทางบวกมาขับเน้นศักยภาพของตัวเองต่อไป“ขอวิงวอนครู อาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียน และผู้บริหารมหาวิทยาลัย โปรดตระหนักในเรื่องนี้ อนุญาตให้นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการการศึกษาในสถาบัน เลือกแต่งกายได้ตามเพศสภาพของเขา หันหน้ามาพูดคุย ทำความเข้าใจกัน สร้างข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดการแต่งกายที่เหมาะสมที่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน”tt ttขณะที่ นายธัญวัจน์ ระบุว่า การแต่งกายตามเพศสภาพเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ถูกพูดถึงมาตลอด เนื่องจากระบบกฎหมายไทยเป็นสองเพศ จึงนำไปสู่กฎระเบียบสองเพศที่มีเพียงชายและหญิง ทั้งที่ในทางวิชาการและกฎหมายต่างประเทศนั้น มีข้อเสนอแนะมากมาย ปัจจุบันต่างประเทศมีการบัญญัติอัตลักษณ์ทางเพศ เพศสภาพ เพศวิถีในกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนว่าเพศคือเจตจำนงที่บุคคลนั้นต้องนิยามเพศตนเองได้ทั้งนี้ เรื่องเพศเป็นอีกประเด็นที่พรรคก้าวไกลต้องการผลักดันเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเพศสู่ความหลากหลาย เพราะเพศคือเจตจำนง เป็นสิทธิมนุษยชนที่กำหนดเอง และกฎหมายต้องเปลี่ยนแปลง โดยขณะนี้ตนและพรรคก้าวไกลได้ดำเนินการยกร่างกฎหมายการรับรองเพศ คำนำหน้านาม และการคุ้มครองผู้มีความหลากหลายทางเพศ แล้วเสร็จพร้อมยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎร ตามแผนงานที่เราเคยประกาศต่อประชาชนในช่วงการเลือกตั้ง.