วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

เกษตรอำเภอภูซางเยี่ยม 3 สวนทุเรียนของชาวบ้านในพื้นที่ หลังผลผลิตเริ่มออก

07 ก.ค. 2023
18

เกษตรอำเภอภูซาง นำทีมเจ้าหน้าที่เยี่ยมสวนทุเรียนที่เริ่มให้ผลผลิตในพื้นที่ อ.ภูซาง ทั้งหมด 3 สวน โดยมีการสอบถามปัญหา และให้คำแนะนำในปลูก และดูแลต้นทุเรียน พร้อมทั้งให้แนวทาง และเตรียมประชาสัมพันธ์ทุเรียนภูซางให้เป็นที่รู้จักต่อไปวานนี้ (6 ก.ค. 66) นางสาวชุติมา อธิคมธร เกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง ออกตรวจเยี่ยมสวนทุเรียนที่ให้ผลผลิตในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ 1. สวนทุเรียน นายวิโรจน์ วงศ์ใหญ่ บ้านนาหนุน หมู่ 2 พื้นที่ปลูก 100 ต้น ให้ผลผลิตประมาณ 20 ต้น คาดการณ์การเก็บผลผลิตได้ประมาณ 80 ลูก 2. สวนทุเรียน นางกัลยา วงศ์ใหญ่ บ้านธาตุภูซาง หมู่ 10 พื้นที่ปลูก 30 ต้นให้ผลผลิต 18 ต้น คาดการณ์การเก็บผลผลิตได้ประมาณ 300 ลูก 3. สวนทุเรียน นายสนิท คิดหา บ้านธาตุภูซาง หมู่ 10 พื้นที่ปลูก 20 ต้น ให้ผลผลิต 1 ต้น เก็บผลผลิตได้ ประมาณ 50 ลูกtt tttt ttในการนี้สำนักงานเกษตรอำเภอได้สอบถามปัญหา และให้คำแนะนำในปลูก และดูแลต้นทุเรียน พร้อมทั้งให้แนวทาง และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทุเรียนภูซางเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป.tt tt