วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

กทม.-สปสช.ชวนประชากรแฝงใช้สิทธิบัตรทอง

08 ก.ค. 2023
40

จากงานแถลงข่าว “กรุงเทพมหานครจับมือ สปสช. ชวนประชากรแฝงกว่า 7 แสนคนลงทะเบียนสิทธิบัตรทองในกรุงเทพฯ พร้อมจับมือ รพ.เอกชน รับส่งต่อผู้ป่วยสิทธิบัตรทองในพื้นที่ กทม. เข้าถึงการรักษาสะดวก รวดเร็ว” โดย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช.ร่วมกับ กทม. ร่วมขับเคลื่อนระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม.โดยให้ประชากรแฝงประมาณ 7 แสนคนที่เข้ามาทำงานหรือมาเรียนและอยู่อาศัยใน กทม. แต่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมา ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิบัตรทองใน กทม. ที่หน่วยบริการประจำใน กทม.ที่อยู่ใกล้ที่ทำงาน ที่เรียน หรือที่พักอาศัย โดยไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้าน เมื่อเจ็บป่วยก็เข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลที่ลงทะเบียนเลือกไว้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนกลุ่มนี้เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยมีคลินิกชุมชนอบอุ่นเกือบ 300 แห่งให้เลือกเป็นหน่วยบริการหรือสถานพยาบาล ปฐมภูมิและมีศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่งทั้ง 50 เขต โดยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยบริการประจำ เมื่อเกินศักยภาพจะได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลรับส่งต่อ และร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชน 17 แห่ง ที่อยู่นอกระบบมาร่วมเป็นสถานพยาบาลรับส่งต่อ โดยลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชัน สปสช. หรือไลน์ สปสช. หรือ โทร.สายด่วน สปสช. 1330.