วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ทิวทัศน์สวยงาม ทุ่งหญ้าโล่งกว้างตัดขอบฟ้าคราม ณ มองโกเลียใน

ทุ่งหญ้าสุดกว้างใหญ่ไพศาล 2 แห่ง ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ตอนเหนือของจีน ได้แก่ ทุ่งหญ้าในเมืองฮั่วหลินกัวเล่อ มีฝูงม้าฝูงใหญ่วิ่งตะบึงอยู่ และอีกแห่ง คือ ทุ่งหญ้าอูหลานเมาตู ที่มีแม่น้ำทอดตัวคดเคี้ยว ท้องถนนตัดผ่าน