วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

Facebook และ Instagram ล่ม กระทบผู้ใช้งานในสหรัฐฯ รวมถึงประเทศไทย

อินสตาแกรม และเฟซบุ๊ก สองแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ไม่สามารถให้บริการได้ในขณะนี้ข้อมูลจากเว็บไซต์ Down Detector พบว่าบริการของเมตา ไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรม และเฟซบุ๊ก ไม่สามารถให้บริการเป็นปกติในช่วงเวลา 17.48 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทยtt ttปัญหาอินสตาแกรม และเฟซบุ๊ก ล่มในครั้งนี้ เริ่มต้นขึ้นในสหรัฐอเมริกา แต่ในเวลาต่อมาพบว่า ในประเทศไทยก็ไม่สามารถใช้งานเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรมได้เช่นกันtt ttจนถึงเวลานี้เชื่อว่า ปัญหาล่มของอินสตาแกรม และเฟซบุ๊ก น่าจะอยู่ในมือของทีมงานวิศวกรของเมตาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะแก้ไขปัญหาได้เมื่อใดสำหรับเมตา พวกเขาเพิ่งเปิดให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียน้องใหม่อย่าง Threads โดยมีผู้สมัครเป็นสมาชิกไปแล้วมากกว่า 30 ล้านคน