วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

ประชุม เลือกหัวหน้า ประชาธิปัตย์ ล่ม เสนอนับองค์ประชุม ไม่ครบ ต้องเลื่อน

ที่ประชุมใหญ่ เลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ล่ม องค์ประชุมไม่ครบ หลังถูกเสนอให้นับองค์ประชุม 2 รอบ เหลือ 221 คน ไม่ครบ 250 คน ต้องเลื่อน ประชุมใหญ่วิสามัญพรรค ปชป.ออกไปตามข้อบังคับวันที่ 9 ก.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่พรรคประชาธิปัตย์ ผู้สื่อข่าวรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2566 ที่มี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรค ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมโดยวาระสำคัญของการประชุมในวันนี้ คือ การเลือกตั้งหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยองค์ประชุมในช่วงเช้ามีทั้งหมด 299 คน ครบตามกฎหมายและข้อบังคับพรรคทั้งนี้ ในช่วงบ่าย ที่ประชุมพรรค ปชป. มีการเสนอนับองค์ประชุม ซึ่งในรอบแรกสามารถนับองค์ประชุมมีเพียง 221 คน ไม่ถึง 250 คน ซึ่งไม่ครบตามกฎหมายและข้อบังคับพรรค ทำให้ขอพักการประชุม เพื่อรอนับองค์ประชุมใหม่ในเวลา 15.00 น. ซึ่งเมื่อนับองค์ประชุมรอบสองปรากฏว่า มีผู้แสดงตนเป็นองค์ประชุมเพียง 201 คน ซึ่งถือว่าไม่ครบองค์ประชุม ทำให้ต้องเลื่อนการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ออกไปตามข้อบังคับอย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เสนอให้ที่ประชุมงดเว้นข้อบังคับการประชุม ข้อที่ 37 ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ในกรณีที่กรรมการบริหารพรรคชุดเก่า พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน เพื่อเลื่อนการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่ออกไปก่อนโดยให้เหตุผลว่า หากยังดำเนินการประชุมต่อไป ก็จะทำให้เกิดผลกระทบภายในพรรค ทำให้เกิดผู้แพ้-ผู้ชนะ แต่หากเลื่อนการประชุมออกไปก่อน ให้สมาชิกได้มีการพูดคุยกัน ก็จะทำให้พรรคประชาธิปัตย์ชนะไปด้วยกัน เพื่อปูทางเป็นชัยชนะคู่แข่งทางการเมืองในอนาคต  พร้อมยืนยันว่า การเสนอให้เลื่อนการประชุมครั้งนี้ ไม่ได้คำนึงถึงท่าทีรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่า หากพรรคประชาธิปัตย์เลือกที่จะเป็นฝ่ายค้านแล้ว จะให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กลับมาเป็นผู้นำพรรคอีกครั้ง เพียงแต่เห็นว่า หากมีการพูดคุยกันภายในพรรคให้ตกผลึกมากกว่านี้ ความขัดแย้งต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น และทำให้เกิดความร่วมมือกันภายในพรรคให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มีการลงมติว่า จะให้งดข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ข้อดังกล่าว เพื่อเลื่อนการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกไปก่อนหรือไม่ โดยผลการลงมติปรากฏว่า สัดส่วนคะแนนมีไม่เพียงพอที่จะเลื่อนการประชุมครั้งนี้ออกไป จึงทำให้ต้องดำเนินการประชุมต่อ  จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติที่ นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรค เสนอต่อที่ประชุมให้งดใช้ข้อบังคับพรรค ในข้อที่ 137 ที่กำหนดน้ำหนักคะแนนในการลงมติเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่ง ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ 25 คนขณะนี้ จะมีน้ำหนักคะแนนร้อยละ 70 แต่อดีต ส.ส. อดีตรัฐมนตรี อดีตผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และอดีตหัวหน้าพรรค จะมีน้ำหนักคะแนนเพียงร้อยละ 30 ซึ่งผลการลงมติปรากฏว่า สัดส่วนคะแนนมีไม่เพียงพอที่จะปรับสัดส่วนน้ำหนักคะแนน จึงทำให้ผลคะแนนในการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้ ยังต้องดำเนินการต่อไปบนสัดส่วนคะแนน 70:30ทั้งนี้ มีกระแสข่าวว่ากลุ่มของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รักษาการเลขาธิการพรรค เตรียมเสนอชื่อ นายนราพัฒน์ แก้วทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีต ส.ส.พิจิตร ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ปชป.คนใหม่.