วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

“พลายศักดิ์สุรินทร์” คาด 2 ส.ค. ตรวจละเอียดที่ รพ.ช้าง พบมีก้อนขุ่นขาวในตา

09 ก.ค. 2023
32

พลายศักดิ์สุรินทร์ ช้างที่ไทยส่งไปเป็นทูตสันถวไมตรีให้กับศรีลังกา เมื่อ 22 ปีก่อน หลังมีการขนย้ายกลับมายังประเทศไทย เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ ล่าสุดมีรายงานผลการปรับตัวของช้าง กินอาหารได้ตามปกติ และให้ควาญขึ้นไปบนหลังเป็นบางครั้ง ส่วนสุขภาพพบฝีขนาดใหญ่ รวมถึงพบก้อนขุ่นขาวในดวงตา ขณะที่สัตวแพทย์คาดหลังการกักโรค สามารถนำมาตรวจที่โรงพยาบาลช้างอย่างละเอียดเร็วสุด 2 ส.ค.นี้จากการสอบถามแพทย์ผู้เดินทางกลับมากับพลายศักดิ์สุรินทร์ทางเครื่องบิน คาดว่าหลังผ่านช่วงกักโรค ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง จะมีการตรวจโรคอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง โดยเร็วสุดคือ วันที่ 2 ส.ค.นี้ ล่าสุด ความคืบหน้าสุขภาพของพลายศักดิ์สุรินทร์ ที่อยู่ในช่วงกักตัวดูโรค ในวันที่ 8 หลังเดินทางกลับจากศรีลังกา โดยเพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย Elephant Hospital, TECC ระบุว่า ผลตรวจโรค “พลายศักดิ์สุรินทร์” จากห้องปฏิบัติการ หลังสัตวแพทย์เก็บตัวอย่างในช่วงแรกที่เดินทางถึงไทย รายงานความคืบหน้า สุขภาพพลายศักดิ์สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 2-9 กรกฎาคม 2566 ดังนี้คณะสัตวแพทย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ทำการตรวจสุขภาพและพฤติกรรม พบว่า ช้างกินอาหารเฉลี่ยวันละ 120-200 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นอาหารจำพวกหญ้าสด โดยเสริมผลไม้ มะขามเปียก และเกลือ ในระหว่างมื้อ ช้างดื่มน้ำจากสายยางได้ดีการขับถ่ายเป็นปกติ โดยเฉลี่ยวันละ 10-12 ครั้ง ครั้งละ 4-5 ก้อน ลักษณะก้อนมูลปกติ มีการย่อยอาหารปกติ ไม่มีกลิ่นเหม็นคาวหรือมีเศษเมือกปะปน ช้างนอนหลับพักผ่อนได้อยู่ในเกณฑ์ปกติ คือ นอนครั้งละ 1-3 ชั่วโมง เฉลี่ยคืนละ 2 ครั้ง ความสมบูรณ์ของร่างกาย อยู่ในระดับคะแนน 3/5 นอกจากนี้ ช้างเริ่มคุ้นเคยกับโทนเสียงของควาญช้าง และเข้าใจความหมายคำพูดที่ควาญช้างใช้สื่อสารได้ ยอมให้ควาญช้างสัมผัสตัวและขึ้นบนคอได้ในบางเวลาสำหรับความผิดปกติที่พบจากการตรวจทางกายภาพภายนอก (Physical Examination) พบก้อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตรที่สะโพก จํานวน 2 จุด พบก้อนขุ่นขาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตรที่กระจกตาของตาด้านขวา ขาหน้าด้านซ้ายเหยียดตึง ไม่สามารถงอขาได้ เล็บเท้าทั้ง 4 เท้ายาวผิดรูปผลตรวจทางห้องปฏิบัติการตามที่สัตวแพทย์ได้เก็บตัวอย่างเลือด ซีรั่ม มูล และป้ายช่องปาก ปลายงวง เพื่อตรวจวิเคราะห์ผลโรคติดต่อ ในสัปดาห์ที่ 1 ที่ช้างพลายศักดิ์สุรินทร์เข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวังโรคติดต่อ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 โดยส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน กรมปศุสัตว์นั้น ผลตรวจไม่พบพยาธิในเลือด (Trypanosoma evans) และไม่พบปรสิตในมูลช้าง ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรควัณโรค ไม่พบสารพันธุกรรมต่อเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ ไม่พบแอนติบอดีต่อโรคฉี่หนู ไม่พบแอนติบอดีแบบ non-structural protein ของเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย และไม่พบแอนติบอดีต่อเชื้อก่อโรคแท้งติดต่อ (Brucella abortus)ในกระบวนการเฝ้าระวังโรคช้างตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ ได้กำหนดให้ช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ต้องอยู่ภายในพื้นที่ควบคุมอย่างน้อย 30 วัน และต้องผ่านการตรวจโรคตามที่ระบุต่อไปอีก ในวันที่ 15 และ 30 ซึ่งสถาบันฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไปจากการติดตามอาการป่วยของพลายศักดิ์สุรินทร์ ตั้งแต่อยู่ในประเทศศรีลังกา ของทีมข่าวเจาะประเด็น ไทยรัฐออนไลน์ พบว่าอาการที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ ขาหน้าด้านซ้ายที่ไม่สามารถงอเข่าได้ และไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม เนื่องจากในศรีลังกายังขาดอุปกรณ์เครื่องเอกซเรย์ขนาดใหญ่ ประกอบกับช้างมีน้ำหนักตัวมาก หากไม่มีการรักษาอย่างถูกต้อง จะส่งผลต่อสุขภาพของช้างในระยะยาว ซึ่งนี่เป็นอีกเหตุผลสำคัญในการนำช้างกลับมาฟื้นฟูร่างกายในโรงพยาบาลช้างที่ไทย.ภาพจากโรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย Elephant Hospital, TECC