วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

"สาธิต" เผย มติที่ประชุม ปชป.ตีตก ส่อปิดทาง "อภิสิทธิ์" คัมแบ็กหัวหน้า

“สาธิต” เผย มติที่ประชุมตีตก แก้ไขข้อบังคับ 137 ทั้งนี้ ไม่เห็นด้วย กรณีมีคนเสนอให้เลื่อนตั้ง กก.บริหารพรรค ชี้ ต้องเลือกภายใน 60 วัน ระบุ มีโอกาสสูง ปิดทาง “อภิสิทธิ์” คัมแบ็กหัวหน้าพรรควันที่ 9 ก.ค. หลังจากผ่านประชุมไปแล้วครึ่งวัน ใช้เวลานานกว่า 4 ชั่วโมง ซึ่งช่วงเช้าเป็นการหารือแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 137 ที่จะให้ ส.ส.ปัจจุบัน 25 คน มีน้ำหนักในการลงคะแนนเสียง 70% เลือกหัวหน้าพรรคนายสาธิต ปิตุเตชะ เปิดเผยว่า ในช่วงเช้ามีการใช้สิทธิ์ที่จะงดเว้นข้อบังคับบางข้อ และมีสมาชิกบางคน เสนอให้งดเว้นข้อบังคับการบังคับการประชุม ไม่ต้องประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ภายใน 60 วัน และให้เลื่อนการประชุมไปก่อน แต่ทั้งสองญัตติ ก็ไม่ผ่านความเห็นชอบ ต้องใช้เสียง 3 ใน 5 และหลังจากพักรับประทานอาหารในช่วงบ่าย ก็จะเข้าสู่วาระสำคัญ คือ การเสนอบุคคลที่จะเข้าชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ และต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของพรรค คือ ผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นหัวหน้าพรรค จะต้องได้รับเสียงรับรองไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุม ส่วนการยกเว้นข้อบังคับ 70 : 30 ไม่ได้ จะปิดทาง ทำให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะแพ้คนอื่นหรือไม่ ก็อาจเป็นไปได้ แต่ต้องดูว่าการเสนอจะเป็นอย่างไร ใครจะเสนอ และใครจะใช้สิทธิ์ถอนตัว ขึ้นอยู่กับเอกสิทธิ์ของสมาชิกแต่ละคน ต้องจับตาดูการประชุมในช่วงบ่าย เพราะหากยกเว้นไม่ได้ น้ำหนักจะไปอยู่ที่ ส.ส. 26 ต่อ 1 ขององค์ประชุม