วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

“อลงกรณ์" ถอนตัว ไม่ร่วมประชุม ปชป. ขอให้ผู้นำใหม่ มีวิสัยทัศน์ปฏิรูปพรรค

“อลงกรณ์ พลบุตร” รักษาการรองหัวหน้าและผู้สมัครหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ถอนตัวผ่านไลน์ ไม่ร่วมประชุมพรรค อวยพร ให้ผู้นำใหม่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ปฏิรูปพรรคเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 ก.ค. 2566 นายอลงกรณ์ พลบุตร รักษาการรองหัวหน้าพรรคและผู้สมัครหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ส่งข้อความทางไลน์ถึงสื่อมวลชนและในห้องไลน์กลุ่ม ส.ส.และอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ที่มีสมาชิกในห้อง 146 คน มีใจความว่า ขออภัยที่ไม่ได้ไปร่วมประชุมใหญ่วิสามัญในวันนี้ จึงขอฝากข้อความสุดท้ายมาถึงทุกท่าน ขอให้สมาชิกพรรคทุกคนร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ของเราผมเชื่อมั่นว่าทุกคนรักพรรค แต่อาจมีแนวคิดแนวทางแตกต่างกันในการกอบกู้พรรค ก็ขอให้หันหน้าพูดคุยกันฉันท์พี่น้อง ให้เกียรติกันและกัน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพรรคของเราด้วยอุดมการณ์เดียวกัน สู่เป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการยืนหยัดในจุดยืนประชาธิปไตยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนที่ยึดมั่นในระบบรัฐสภาภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริง“วันนี้พรรคประชาธิปัตย์ต้องการก้าวใหม่ของตัวเอง และโอกาสใหม่จากประชาชน หัวหน้าพรรคคนใหม่ต้องมีจุดยืนประชาธิปไตย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า สามารถสร้างพลังความเป็นเอกภาพในการฟื้นฟูปฏิรูปพรรค เพื่อให้ประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองที่แข็งแกร่งในอุดมการณ์ และกลับมาเป็นพรรคการเมืองหลักของประเทศอีกครั้งหนึ่ง ขอให้การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่ต้องแบกรับภารกิจที่ยากลำบากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพรรคเป็นไปโดยราบรื่น ด้วยคุณค่าแห่งอุดมการณ์และความดีงามมากกว่าสิ่งตอบแทนใดๆ อย่าให้ซ้ำรอยปี 2561 ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงด้วยพลังความสามัคคีของทุกคนในพรรคครับ” นายอลงกรณ์ ระบุ.