วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

เริ่มแล้ว ประชาธิปัตย์ ประชุมใหญ่ เลือก หัวหน้า ปชป.-กก.บริหารชุดใหม่

เริ่มแล้ว ประชาธิปัตย์ ประชุมใหญ่ เลือก หัวหน้า ปชป.-กก.บริหารชุดใหม่ “จุรินทร์” ขอบคุณประชาชน เชื่อ ปชป.จะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีก ขอให้กำลังใจให้ทุกคนสู้ต่อไป อย่าท้อถอย วิกฤติย่อมมีโอกาสอีกเสมอวันที่ 9 ก.ค. 2566 เวลา 10.00 น. รร.มิราเคิล แกรนด์ พรรคประชาธิปัตย์ จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2566 ที่มี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรค ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รักษาการเลขาธิการพรรค โดยวาระสำคัญของการประชุมในวันนี้คือ การเลือกตั้งหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ขณะที่องค์ประชุมในวันนี้มีจำนวน 299 คน ครบตามกฎหมายและข้อบังคับพรรคนายจุรินทร์ กล่าวในช่วงเปิดประชุมตอนหนึ่งว่า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ แม้จะไม่มากนัก แต่เชื่อว่า พรรคประชาธิปัตย์จะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีก เหมือนหลายครั้งที่ปรากฏตลอดมา ขอบคุณหลายคนที่ร่วมหัวจมท้ายฟันฝ่าอุปสรรคมาถึงขณะนี้ หลังการเลือกตั้ง ตนได้มีโอกาสพบกับหลายๆ คน ซึ่งมีหลายคนมาขอโทษที่ไม่สามารถนำชัยชนะมาสู่พรรคได้ และมาให้กำลังใจตน ซึ่งตนบอกว่าทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของตน และขอให้ทุกคนสู้ต่อไป อย่าท้อถอย ท่ามกลางวิกฤติย่อมมีโอกาสอีกเสมอ และขอให้ช่วยกันเป็นกำลังสำคัญให้กับพรรคต่อไป”สำหรับผม ผมไม่เคยท้อ ยังระลึกถึงพระคุณพรรคเสมอ ที่เติบโตมาได้ถึงทุกวันนี้ และพร้อมสนับสนุนพรรค ไม่ว่าจะอยู่สถานภาพใด ดังที่ได้ปฏิบัติมาตลอดชีวิตการทำงานของผม ขอฝาก กก.บริหารชุดใหม่ ให้สามารถนำพรรคไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และเปิดโอกาสให้คนทุกรุ่นได้มีโอกาสนำพาพรรคเดินหน้าไปสู่การเป็นสถาบันทางการเมืองที่ยั่งยืน ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบไป” นายจุรินทร์ กล่าว…