วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ที่ประชุม ก.ต.มีมติเอกฉันท์ เลือก "อโนชา" เป็นประธานศาลฎีกาใหม่ คนที่ 49

10 ก.ค. 2023
36

ที่ประชุมกรรมการตุลาการ หรือ ก.ต. มีมติเอกฉันท์เลือก นางอโนชา ชีวิตโสภณ เป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่ คนที่ 49 และเป็นประธานฯ ที่เป็นผู้หญิงคนที่สามของประเทศไทยที่สำนักงานศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2566 นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา เรียกประชุมกรรมการตุลาการ หรือ ก.ต. มีมติเอกฉันท์เลือก นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา เป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่ คนที่ 49 และเป็นประธานฯ ที่เป็นผู้หญิงคนที่สามtt ttสำหรับ นางอโนชา ชีวิตโสภณ จบนิติศาสตรบัณฑิต มหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติสมัย 33 เคยเป็นหัวหน้าศาลธัญบุรี อธิบดีศาลภาค 2 อธิบดีศาลเยาวชนฯ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ เคยเป็นกรรมการ กบศ.และกต. เรียน วปอ.รุ่น 53 บยส.รุ่น 20 ปปร.รุ่น 22 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 นี้