วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ผู้ตรวจฯ ศธ.เผยครูขอสอนอย่างเดียว เมินภาระงานฝาก “พัสดุ-การเงิน”

10 ก.ค. 2023
29

ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากที่ตนได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจราชการในหลายจังหวัดได้รับเสียงสะท้อนจากครูเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับภาระหน้าที่นอกเหนือจากงานสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำหน้าที่ด้านพัสดุและการเงิน ซึ่งครูส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นงานที่ไม่ถนัด และรู้สึกอึดอัดใจกับภาระงานดังกล่าวมาก แม้ทางโรงเรียน หรือเขตพื้นที่การศึกษาจะมีการจัดอบรมให้ความรู้ให้สามารถทำงานได้ แต่ก็รู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆของทางโรงเรียน จึงได้เรียกร้องขอให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.ได้ช่วยหาบุคลากรเพื่อเข้ามารับผิดชอบงานดังกล่าวโดยตรง และให้ครูได้ทำหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับตัวเด็กนักเรียนอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาที่สะสมมานาน ที่ผ่านมา สพฐ.เองก็ได้พยายามแก้ปัญหาจัดหาบุคลากรเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าวให้กับโรงเรียน แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ซึ่งตนในฐานะผู้ตรวจราชการ ศธ. เมื่อครูมีเสียงสะท้อนมาแบบนี้ก็จะสรุปเสนอ รมว.ศธ. ปลัด ศธ. และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ให้ได้ทราบ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายช่วยเหลือต่อไปหัวหน้าผู้ตรวจราชการ ศธ. กล่าวอีกว่า ในการตรวจราชการรอบที่ 2 ของ ปีงบประมาณ 2566 ตนได้ตรวจติดตามสถานศึกษาร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษาธิการจังหวัดหลายจังหวัด ตนได้กำชับนโยบายเรื่องสถานศึกษาปลอดภัยให้เป็นเรื่องหลัก เพราะทุกวันนี้ภัยที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนมีมากมายหลายรูปแบบโดยที่เราคาดไม่ถึง และเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นให้เห็นแล้วในหลายๆกรณี อาทิ เหตุการณ์อาคารโดมโรงเรียนพังถล่มจากวาตภัย เหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิด ความรุนแรงภายในโรงเรียน การใช้อาวุธ ใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นต้น โดยหลายๆเหตุการณ์ถือเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ดังนั้นทุกโรงเรียนจึงต้องมีแผนเผชิญเหตุจากทุกๆเหตุการณ์ หากเกิดเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดขึ้นมาแล้ว โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนจะได้รู้ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไร โดยทุกแผนจะต้องมีการซ้อมปฏิบัติจนชำนาญด้วย“สิ่งที่ผมกังวลก็คือ ทุกวันนี้เด็กไทยมีความเครียดสูงมาก ทำให้หลายเขตพื้นที่ฯจัดหานักจิตวิทยาเข้ามาช่วยโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนต้องให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของเด็กที่ครอบคลุมในทุกๆมิติ” ดร.วรัทกล่าว.