วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

ผู้ใช้บัตรทอง "ทำงาน-เรียนใน กทม." ย้ายสิทธิมาเมืองกรุง ทำได้ 4 ช่องทาง

ผู้มีสิทธิบัตรทอง อาศัยทำงาน-เรียนหนังสือใน กทม. แต่ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด สามารถย้ายสิทธิมาเมืองกรุงได้ ทำง่ายผ่าน 4 ช่องทาง สปสช.-กทม. จับมือโรงพยาบาลเอกชน ขยายศักยภาพรับการส่งต่อผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็ววันที่ 10 ก.ค. 2566 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันยังคงมีประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองจำนวนมาก ที่เข้ามาอาศัยในกรุงเทพฯ เพื่อทำงานหรือเรียนหนังสือโดยไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาด้วย ทำให้ยังมีข้อจำกัดในการรับการรักษาพยาบาล คือ แม้จะสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกแห่ง แต่หากเจ็บป่วยเกินศักยภาพหน่วยบริการและต้องส่งต่อ ยังต้องติดต่อกลับไปยังสถานพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลตามสิทธิในต่างจังหวัดดังนั้น แนวทางที่จะทำให้ผู้มีสิทธิบัตรทองเข้าถึงบริการได้สะดวกที่สุดคือการย้ายสิทธิรักษาเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งขณะนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรุงเทพมหานคร ได้เชิญชวนผู้อาศัยในกรุงเทพฯ แต่สิทธิบัตรทองอยู่ที่ต่างจังหวัด หรือเรียกว่ากลุ่มประชากรแฝง ทำการย้ายสิทธิให้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ โดยลงทะเบียนกับหน่วยบริการปฐมภูมิ/หน่วยบริการประจำ ใกล้ที่ทำงาน ที่เรียน หรือที่พักอาศัย โดยไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้าน โดย สปสช.และกรุงเทพมหานคร ได้เตรียมเครือข่ายหน่วยบริการรองรับการเข้ามาลงทะเบียนของกลุ่มประชากรแฝงที่คาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 700,000 คน ทั้งส่วนของคลินิกชุมชนอบอุ่นเกือบ 300 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ทั้ง 50 เขตน.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการลดข้อจำกัดของศักยภาพโรงพยาบาลในระบบรับส่งต่อ สปสช.และกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชน เพื่อให้โรงพยาบาลเอกชนที่อยู่นอกระบบส่งต่อเข้ามาร่วมเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมแล้ว 17 แห่งสำหรับการย้ายสิทธิบัตรทองจากต่างจังหวัดมาที่ กทม.นั้น สามารถทำได้ง่ายผ่าน 4 ช่องทาง คือ 1. แอปพลิเคชัน สปสช. เลือกเมนูเปลี่ยนหน่วยบริการ 2. ไลน์ OA สปสช. (พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso ในช่องเพิ่มเพื่อน) เลือกเมนูเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเอง 3. ติดต่อด้วยตนเอง ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันเวลาราชการ 4. โทรสายด่วน สปสช. 1330 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ทั้งนี้ เอกสารที่ใช้ดำเนินการย้ายสิทธิบัตรทองนั้น ใช้เพียงบัตรประชาชนตัวจริงใบเดียว และหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดที่แสดงถึงการอยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ดังนี้ 1. หนังสือรับรองของเจ้าของบ้าน 2. หนังสือรับรองของผู้นำชุมชน 3.หนังสือรับรองผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง 4. เอกสารหรือหลักฐานที่มีชื่อของผู้ประสงค์ลงทะเบียน เช่น ใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟ ค่าเช่าที่พัก สัญญาเช่าที่พัก หรือ 5. ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนทำหนังสือรับรองตนเองได้.