วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

เลื่อนลำดับขึ้นเป็น ส.ส.ใหม่ "ก้าวไกล-รทสช." 2 ราย หลังส.ส.เก่าลาออก

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสภาฯ ให้ “สุเทพ อู่อ้น” เลื่อนขึ้นเป็น ส.ส.ใหม่ พรรคก้าวไกล แทน น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ หลังถูกศาลพิพากษาคดีเมาแล้วขับ พร้อมเลื่อน “อนุชา บูรพชัยศรี” ขึ้นเป็น ส.ส.ใหม่ แทนที่ พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ลาออกจาก ส.ส.ของพรรค รทสช.วันที่ 10 ก.ค. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ลงนามโดย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 ซึ่งได้ประกาศให้ นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล ลำดับที่ 27 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนื่องจากศาลอาญามีนบุรีได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ ที่ อ. 1824/2566 และคดีหมายเลขแดงที่ อ. 1989/2566 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 พิพากษาให้จำคุก นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ เป็นเวลา 2 เดือน และปรับ 4,000 บาท โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี และคดีได้ถึงที่สุดแล้วตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ตามหนังสือศาลอาญามีนบุรี ที่ ศย 300.027(ค)อ5419 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566ดังนั้นสมาชิกภาพของ นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล ลำดับที่ 27 จึงสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 101 (13) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2566ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล ได้แก่ นายสุเทพ อู่อ้น เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนสำหรับ น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคก้าวไกล ลำดับที่ 27 ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมก่อนหน้านี้ในข้อหาเมาแล้วขับ และเจ้าตัวแถลงขอลาออกจากการเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ของพรรคก้าวไกล ซึ่งเพิ่งจะได้รับเลือกเข้ามาอย่างไรก็ดี ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังมีประกาศสภาผู้แทนราษฎรอีกฉบับ เลื่อนลำดับ นายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปของพรรครวมไทยสร้างชาติ ขึ้นเป็น ส.ส.ใหม่ แทนที่ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และทำให้สมาชิกภาพของ นายพีระพันธุ์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 101 (3).