วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

คณะเกษตร ม.อุบลฯ พาน้องใหม่ ร่วมกันปักดำนา 10 ไร่ เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร

11 ก.ค. 2023
41

คณะเกษตร ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่แบบสร้างสรรค์เชิงเกษตร ชวนน้องใหม่เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร ผ่านกิจกรรม “มือเรียวรอเกี่ยวรวง” โดยอาจารย์ และนักศึกษากว่า 300 คน ร่วมกันดำนาปลูกข้าวในแปลงสาธิต 10 ไร่ดร.ชวลิต ศิริบูรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เผยว่า สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่แบบสร้างสรรค์เชิงเกษตร ภายใต้โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง (ระยะที่ 1 ดำนา) ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่นพี่ชวนน้องใหม่เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร ผ่านกิจกรรมการดำนา โดยมีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จำนวน 300 คน ร่วมปักดำนา บนแปลงนาพื้นที่ 10 ไร่ ณ แปลงฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 66 ที่ผ่านมาtt tttt tttt ttนายศิลา แก้วม่วง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาพืชไร่ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จัดมาเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำนาแบบดั้งเดิมที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และนับเป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ที่เข้าศึกษาในปีนี้ด้วย โครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ระยะที่ 1 ช่วงการปักดำนา และระยะที่ 2 ช่วงการเก็บเกี่ยวtt tttt tttt ttหัวหน้าโครงการฯ กล่าวอีกว่า นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ทุกชั้นปีพร้อมใจเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิถีการทำนาในทุกขั้นตอน ทั้งการปลูกข้าว การเตรียมดิน เตรียมกล้า ปักดำ การดูแล จนกระทั่งการเก็บเกี่ยว และเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง เสริมสร้างความรักความสามัคคี และการทำงานร่วมกันในหมู่คณะ สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูกใช้ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยว หรือ โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง (ระยะที่ 2 ช่วงการเก็บเกี่ยวข้าว) จะนำไปสนับสนุนการทำกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมร่วมยินดีพี่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ในรุ่นต่อไป.