วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

จัด “ธรรมยาตรา ครั้งที่ 3” มหานทีคงคา-ลุ่มน้ำโขง

11 ก.ค. 2023
35

ถือเป็นข่าวมงคลของคณะสงฆ์ไทย เมื่อ สถาบันนวนาลันทา ประเทศอินเดีย มีมติถวายตำแหน่ง “ตรีปิฎกอาจารย์” หรือ ผู้รู้แตกฉานในพระไตรปิฎก แด่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต นับเป็นองค์ที่สองของโลก โดยองค์แรกคือ พระถังซำจั๋ง ของจีนจากข่าวข้างต้น ถือเป็นมงคลยิ่งสำหรับศาสนาพุทธบนผืนแผ่นดินไทย ที่ปวงชนชาวไทยกว่าค่อนประเทศนับถือเป็นศาสนาหลักจะได้รับการจารึกไว้ไปตราบนานเท่านานนอกจากนี้ ประเทศบนแผ่นดินลุ่มน้ำโขง ทั้ง ไทย กัมพูชา เมียนมา สปป.ลาว และ เวียดนาม ถือได้ว่าเป็นความเหนียวแน่นทุกหย่อมหญ้าเต็มไปด้วยประชากรชาวพุทธที่มีความศรัทธาเปี่ยมล้นในการนับถือศาสนาพุทธขณะที่ กลุ่มชาวพุทธของไทย ได้มีการรวมตัวกันก่อตั้ง “สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980” ขึ้นมารองรับกิจกรรมต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อศาสนาพุทธของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีพันธกิจหลักในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความเข้าใจ ที่ดีต่อกันในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยอาศัย หลักพระพุทธศาสนา เป็นแกนกลางในการพัฒนาให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืน และมั่นคงบนเส้นทางอริยมรรคtt ttดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 และ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ผอ.หลักสูตรภาวะผู้นำที่มั่นคงในวิถีพุทธ หารือกับ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม จัด “ธรรมยาตรา ครั้งที่ 3” และพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอินเดียมาประดิษฐานในไทย.ที่ผ่านมาได้จัดให้มีการออกเดิน “ธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ลุ่มน้ำโขง” ไปแล้ว 2 ครั้ง พร้อมการต้อนรับและร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกประเทศที่คณะธรรมยาตราเข้าไปครั้งแรกเป็น ธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน “ตามรอยพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำโขง” ได้จัดขึ้นวันที่ 21 พ.ค.-4 มิ.ย. 2560 ครั้งที่ 2 เป็นธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง “พุทธศาสตร์การทูตสู่สันติภาพโลก” ได้จัดขึ้นวันที่ 15-31 ต.ค. 2562สำหรับโครงการงาน “ธรรมยาตรา ครั้งที่ 3” จะเป็น “มหานทีคงคา-ลุ่มน้ำโขง” กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมงาน และมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องล่าสุด นายสุภชัย วีระภุชงค์ หรือ “เสี่ยอ๊อด ทิฟฟี่” เลขาธิการสถาบันโพธิคยาฯ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ผอ.หลักสูตรภาวะผู้นำที่มั่นคงในวิถีพุทธ (พุทโธปนายิกศาสตร์) นำคณะกรรมการออกเดินสายไปยังประเทศต่างๆที่คณะธรรมยาตราจะยาตราเข้าไปโดยเฉพาะการประสานงานกับ รัฐบาลไทย และการเดินทางเข้าพบประสานงานกับเอกอัครราชทูตของอินเดีย และตัวแทนของรัฐบาลอินเดียtt ttนายนาเกซ ซิงห์ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ร่วมหารือกับ ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ และ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เตรียมการจัด “ธรรมยาตรา ครั้งที่ 3 : มหานทีคงคา-ลุ่มน้ำโขง” และพิธีการต่างๆ.tt ttนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม นายนาเกซ ซิงห์ ออท.อินเดีย และ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา หารือกัน.ที่จะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมพระอัฐิธาตุของ พระสารีบุตร และ พระมหา โมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย กรุงนิวเดลี อินเดีย มาประดิษฐานให้ประชาชนได้ถวายสักการะที่ประเทศไทยซึ่ง รัฐบาลอินเดีย ให้ความร่วมมือด้วยการอนุมัติของรัฐสภา อนุญาตให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมพระอัฐิธาตุ พระสารีบุตร และ พระมหาโมคคัล ลานะ มาสู่ประเทศไทย ตามคำอาราธนาของ รัฐบาลไทยสำหรับพระบรมสารีริกธาตุนี้ ขุดค้นพบเมื่อปี พ.ศ.2441 ที่กรุงกบิลพัสดุ์ เมืองปิปราหะวะ รัฐอุตตร ประเทศรัฐบาลอินเดียได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงนิวเดลี เพื่อให้ประชาชนสักการะเป็นสิริมงคลพระบรมสารีริกธาตุนี้ เคยเสด็จมาประเทศไทย เมื่อปีพ.ศ.2495 จนถึงวันนี้กว่า 70 ปีแล้วที่ยังไม่เคยเสด็จเยือนประเทศไทยอีกเลยดร.สุภชัย วีระภุชงค์ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีและเป็นมงคลยิ่งในรอบ 70 ปี สำหรับชาวพุทธไทย ที่จะได้มีโอกาสกราบไหว้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุ และร่วมขบวน “ธรรมยาตรา ครั้งที่ 3” ด้วยกันอย่างยิ่งใหญ่“พุทธบริษัท 4 ในแดนลุ่มน้ำโขง เตรียมตั้งจิตต้อนรับการเสด็จครั้งประวัติศาสตร์ของพระบรมสารีริกธาตุพระอัฐิธาตุพระมหาโมคคัลลานะ และพระอัฐิธาตุพระสารีบุตร เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต และใช้ธรรมะของพระพุทธองค์เป็นหลักในการดำเนินชีวิตกันครับ” นายสุภชัย กล่าวสาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ.tt ttดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ต้อนรับ ดร.ราม มาดาฟ สมาชิกสภาการปกครองของอินเดีย ในโอกาสเดินทางมาหารือความร่วมมือกับ สถาบันโพธิคยาฯ กับมูลนิธิอินเดีย จัดธรรมยาตราฯ.เด่นชัย เด่นชัยประดิษฐ์