วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ชง ครม.รับรองเพิ่ม 49 วัดคาทอลิกไทย

11 ก.ค. 2023
22

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก ครั้งที่ 3/2566 ที่ประชุมได้มีการพิจารณารับรองวัดคาทอลิกเพิ่มอีกจำนวน 49 วัด เพื่อให้เป็นวัดคาทอลิกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีการนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันที่ 11 ก.ค.นี้ โดยขณะนี้มีวัดผ่านความเห็นชอบรับรองวัดคาทอลิกแล้ว จำนวน 155 วัด จากที่ประมาณการไว้ 388 วัด ทั้งนี้ยังมีวัดคาทอลิกที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบอีก จำนวน 156 วัด โดยกำหนดแผนการดำเนินงานไว้คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือน มี.ค.2567รมว.วัฒนธรรมกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามกรมการศาสนา (ศน.) ได้รับแจ้งจากสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีวัดคาทอลิกอีกจำนวน 28 วัด ที่ไม่สามารถยื่นคำขอรับรองได้ทันกำหนดเวลา เนื่องจากอยู่ระหว่างขอเอกสารการอนุญาตใช้ที่ดินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้เสนอให้เร่งรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน เพื่อดำเนินการยื่นแบบคำขอจัดตั้งเป็นวัดคาทอลิกตามระเบียบดังกล่าวต่อไป.