วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

ราชกิจจาฯ ประกาศ “ฐากร” ขยับเป็น ส.ส.ไทยสร้างไทย แทน “หญิงหน่อย” แล้ว

“วันนอร์” ลงนามประกาศสภาผู้แทนราษฎร ให้ “ฐากร ตัณฑสิทธิ์” ขยับเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย แทน “คุณหญิงสุดารัตน์” หลังลาออก ด้าน “สุเทพ อู่อ้น-อนุชา บูรพชัยศรี” รายงานตัวเป็น ส.ส.ใหม่แล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ลงนามโดย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 มีเนื้อหาดังนี้ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ประกาศให้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคไทยสร้างไทย ลำดับที่ 1 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นบัดนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคไทยสร้างไทย เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน คือ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคไทยสร้างไทย ลำดับที่ 2(อ่านต้นฉบับ)tt ttสุเทพ อู่อ้นทางด้านความเคลื่อนไหวที่อาคารรัฐสภา วันนี้ นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ภายหลัง น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคก้าวไกล ลำดับที่ 27 ถูกศาลอาญามีนบุรีมีคำพิพากษา เป็นเวลา 2 เดือน และปรับ 4,000 บาท โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี และคดีถึงที่สุดแล้วตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 สมาชิกภาพ ส.ส.ของ น.ส.ณธีภัสร์ จึงสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน คือ นายสุเทพ อู่อ้น ซึ่งอยู่ลำดับที่ 40 ของบัญชีรายชื่อtt ttอนุชา บูรพชัยศรีในเวลาต่อมา นายอนุชา บูรพชัยศรี ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ก็เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เช่นกัน เนื่องจาก นายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 ได้ลาออกจาก ส.ส. โดย นายอนุชา ถูกเลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส. เนื่องจากอยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับที่ 14 ของพรรครวมไทยสร้างชาติ