วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

วางศิลาฤกษ์ 2 อาคารใหม่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 200 เตียง

11 ก.ค. 2023
62

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 ก.ค.66 ที่ รพ.ราชพิพัฒน์ เขตบางแค นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารท่อน้ำไทยเพื่อผู้สูงอายุและอาคารประชาร่วมใจ ซึ่งก่อสร้างเพื่อรองรับการให้บริการและขยายบริการผู้ป่วยและอาคารหอผู้ป่วยพิเศษ โดยอาคารท่อน้ำไทยเพื่อผู้สูงอายุ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสูง 4 ชั้น รองรับได้ 100 เตียง อุปถัมภ์การก่อสร้างโดยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ส่วนอาคารประชาร่วมใจ มีความสูง 4 ชั้น รองรับได้ 100 เตียง มีพระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม เป็นประธานอุปถัมภ์ พร้อมประชาชนร่วมบริจาคสมทบทุนการก่อสร้างผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า โรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นโรงพยาบาลสังกัด กทม.ที่เป็นแบบในการบริหารจัดการได้ดี เป็นเหมือนยานแม่ดูแลศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกต่างๆ แล้วลงไปสู่ชุมชนเป็นต้นแบบในการพัฒนาสู่บางกอกโซนนิ่ง การก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมเป็นการขยายเตียงเพื่อดูแลประชาชนเพิ่มเติม อนาคตจะมีการทำศูนย์บริการสาธารณสุขให้เข้มแข็งคัดกรองผู้ป่วยก่อนมาโรงพยาบาลเพื่อลดจำนวนประชาชนที่จะต้องมาโรงพยาบาล โดยใช้ระบบ Telemedicine (ระบบการแพทย์ทางไกล หรือโทรเวช) เข้ามาช่วยเชื่อมโยงผู้ป่วยให้สามารถพบแพทย์ได้จากทางไกล นอกจากนี้ ได้มีการดูในเรื่องที่จะให้กรุงเทพมหานครเข้าไปดูแลเรื่องคุณภาพของคลินิกอบอุ่น ที่อยู่ในการดูแลของ สปสช. ด้วย.