วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

วิษณุ โยน วันนอร์-สมาชิกรัฐสภา ตัดสินใจโหวตนายกฯ หรือไม่ หากศาลรับวินิจฉัย “พิธา”

“วิษณุ” โยน “วันนอร์” และสมาชิกรัฐสภา ตัดสินใจโหวตนายกฯ หรือไม่ หากศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยคดี “พิธา” ส่วนลงมติกี่รอบยึดข้อบังคับและยุติโดยที่ประชุมเวลา 12.00 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาล กระแสข่าวสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เสนอให้โหวต นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี รอบเดียว เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ 41 สามารถทำได้หรือไม่ ว่า ก็ขอให้ว่าไปตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ขณะนี้มีประธานรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาครบแล้ว ขึ้นอยู่กับสมาชิกรัฐสภาและประธานรัฐสภาว่าอย่างไร นายวิษณุ ระบุต่อไปว่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ไม่ได้บอกวิธีการ ซึ่งประธานรัฐสภาที่จะสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงและตีความได้ หากเกิดความขัดแย้งก็อยู่ที่ประธานรัฐสภาจะตีความ ไม่ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี สมาชิกสามารถลงมติได้ 3 แบบ คือ เห็นด้วย งดออกเสียง และไม่เห็นด้วย แม้จะเสนอเพียงชื่อเดียว หรือมีการเสนอแข่งขันหลายชื่อ tt ttวิษณุ เครืองามเมื่อถามต่อไปว่า หากการโหวต นายพิธา เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในช่วงที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคดีไว้พิจารณา รัฐสภาจะลงมติได้หรือไม่ นายวิษณุ ตอบว่า เรื่องนี้จะทำอย่างไรไม่ใช่ข้อกฎหมาย แต่เป็นความคิดเห็นทางการเมืองของแต่ละฝ่าย ซึ่งอาจจะมีจุดยืนที่ต่างกันหรือเหมือนกัน ก็ไปว่ากันด้วยเสียงในสภา ส่วนกรณีถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า หยุดปฏิบัติหน้าที่ถือว่ามีมลทินแล้ว รัฐสภาควรจะโหวตให้หรือไม่ นายวิษณุ เผยว่า เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือตัวเองพูดก็ตาม ก็ไม่มีผล เพราะอยู่ที่ประธานรัฐสภากับสมาชิกรัฐสภาที่จะพิจารณาเอง ในช่วงท้ายผู้สื่อข่าวถามว่า มี ส.ว. เสนอให้เลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีไปก่อน เพื่อรอการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะเหมาะสมกว่าหรือไม่นั้น นายวิษณุ กล่าวว่า ตนไม่ควรออกความเห็นกรณีนี้.