วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

อำเภอลำทะเมนชัย หนุนชาวบ้านปลักอีแรต ยกระดับทอผ้าฝ้ายทอมือ ไปสู่ตลาดสากล

11 ก.ค. 2023
32

นายอำเภอลำทะเมนชัย เดินหน้าหนุนชาวบ้านยกระดับทอผ้าฝ้ายทอมือบ้านปลักอีแรต ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของโคราชสู่ตลาดสากล เปลี่ยนจากทอไว้ให้ญาติ เปลี่ยนมาจับกลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายแล้วนำออกมาขายหารายได้ เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2566 นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอลำทะเมนชัย ลงพื้นที่ที่บ้านปลักอีแรต หมู่ที่ 1 ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่หันมาอนุรักษ์การทอผ้าฝ้าย โดยก่อนหน้านี้ อำเภอลำทะเมนชัย ได้ใช้งบอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอลำทะเมนชัย มาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการมัดหมี่และย้อมสีด้ายให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านปลักอีแรตtt ttสำหรับการทอผ้าฝ้ายของชาวบ้านปลักอีแรต เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ ที่มักใช้เวลาว่างจากการทำนามาทอผ้าไว้ใช้ในครัวเรือน เช่น ทอผ้าถุง ทอผ้าลายตะขอ ลายตัวเอช เป็นลวดลายดั้งเดิมที่โดดเด่น และได้รับการสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันที่ส่วนใหญ่มักจะใช้ด้ายประดิษฐ์แทนฝ้ายtt ttจึงเกิดไอเดียร่วมกันว่า แทนที่ทุกบ้านจะทอผ้าไว้ใช้เองแค่ในครัวเรือน หรือเป็นของฝากให้ญาติสนิทมิตรสหาย หรือแจกตามเทศกาลงานบุญต่างๆ ก็เปลี่ยนมาจับกลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายที่เข้มแข็งขึ้น เพื่อนำผลิตภัณฑ์ออกวางจำหน่ายส่งขายในตลาดที่กว้างขึ้นtt tttt ttนายเมธาสิทธิ์ สิริจันทร์ชื่น พัฒนาการอำเภอลำทะเมนชัย กล่าวว่า ทางพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนให้นำผลิตภัณฑ์มาออกบูธจำหน่ายในงานต่างๆ มาโดยตลอด รวมทั้ง สนับสนุนส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดสากล เพิ่มช่องทางการจำหน่ายในตลาดให้มากยิ่งขึ้น โดยผ้าฝ้ายทอมือของบ้านปลักอีแรต นับว่า ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจะมีความประณีต ลวดลายสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 3 ดาว เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวบ้าน อำเภอลำทะเมนชัย และจังหวัดนครราชสีมา ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านปลักอีแรต จึงเหมาะสำหรับเป็นของขวัญของฝากสำหรับทุกคนในช่วงเทศกาลและในวาระสำคัญต่างๆ.