วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

เปิดข้อสันนิษฐาน “สะพานถล่ม” ล้มพังเป็นโดมิโน ระหว่างก่อสร้าง ได้อย่างไร

11 ก.ค. 2023
75

เหตุสะพานถล่ม ย่านลาดกระบังเมื่อช่วงเย็นวันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา จากเครนก่อสร้าง หรือ Launching truss พังถล่มลงมาจากความสูง 20 เมตร ระหว่างการก่อสร้างสะพานยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ศพ บาดเจ็บอีกหลายรายในเวลาต่อมาชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ได้ลงพื้นที่ ระบุว่าเป็นเรื่องไม่ควรจะเกิด คงต้องมีคนรับผิดชอบ เพราะไม่ใช่เหตุสุดวิสัย พร้อมสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุ และให้ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบให้แน่ชัด ก่อนจะสรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุtt ttผู้ว่าฯ กทม. ยังยืนยันไม่ได้มีการเปลี่ยนแบบก่อสร้าง แต่เป็นทางผู้รับเหมาขอยื่นเรื่องมาทาง กทม. เมื่อช่วงเดือน ต.ค. ปี 2565 ขอเป็นรูปแบบการหล่อเสาในพื้นที่ เปลี่ยนมาเป็นสั่งทำจากโรงงานและนำเข้าพื้นที่ เพื่อย่นระยะเวลาในการก่อสร้างให้เสร็จตามสัญญาว่าจ้างที่จะครบในวันที่ 11 ส.ค.นี้ และประหยัดพื้นที่ไม่เกะกะการจราจร แม้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มก็ตาม อีกทั้งช่วงโควิดระบาด เป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าของโครงการtt ttก่อนจะมีการสรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แน่ชัด “ศ.ดร.อมร พิมานมาศ” นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย ระบุว่า ขณะนี้กำลังประมวลข้อมูลต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ข้อสันนิษฐานการพังถล่มของเครนก่อสร้าง (Launching truss) และยังไม่สามารถสรุปได้ว่า เกิดจากสาเหตุใด จะต้องรอการตรวจสอบเชิงลึกเสียก่อน และเมื่อประมวลจากเหตุการณ์ เป็นจุดตั้งต้นในการวิเคราะห์จะต้องระบุลำดับของการพังถล่มว่าเริ่มขึ้นจากจุดใดก่อน แบ่งเป็น 2 กรณี 1. เครนก่อสร้างร่วงลงมาแล้ว ทำให้สะพานถล่มตามมา หรือ 2. สะพานถล่มแล้วทำให้เครนก่อสร้างร่วงลงมา“ขณะนี้ยังไม่ชัดเจน ว่าจะเป็นแบบไหน เนื่องจากการวิบัติของสะพานลักษณะนี้ มักจะมีจุดเริ่มที่จุดใดจุดหนึ่ง แล้วลุกลามไปสู่จุดอื่น คล้ายๆ การล้มตามกันของแท่งโดมิโน หากการวิเคราะห์ระบุว่าเครนล้มลงมาก่อน ก็จะไปนำสู่การประเมินสาเหตุของการใช้งานเครน การติดตั้ง ยึดรั้งเครนกับโครงสร้าง ตลอดจนการเคลื่อนที่ของเครน เพราะเครนก่อสร้างเป็นโครงสร้างเหล็กที่มีความสูงและบาง ก็อาจเสียสมดุลและล้มได้ง่ายหากยึดรั้งไม่ดีพอ”tt ttแต่หากผลการวิเคราะห์ระบุว่าโครงสร้างสะพานเริ่มพังก่อน จากนั้นทำให้เครนสูญเสียการรองรับ ก็อาจทำให้เครนล้มลงได้เช่นกัน หากเป็นกรณีหลัง ต้องไปดูว่าสาเหตุที่ทำให้สะพานพัง และเกิดขึ้นจากขั้นตอนใด เช่น ขั้นตอนของการดึงลวดอัดแรง หรือจากสาเหตุอื่น ในการวิเคราะห์สาเหตุในเชิงลึกจะต้องตรวจสอบ แบบก่อสร้าง รายละเอียดการออกแบบ การคำนวณระหว่างการก่อสร้าง ขั้นตอนการทำงาน และคุณภาพของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง จึงจะระบุสาเหตุที่แท้จริงได้tt ttกังขามาตรฐานคุมการก่อสร้าง บังคับใช้จริงจังแค่ไหนการก่อสร้างโครงสร้างสะพานขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในเขตชุมชน เป็นงานที่อันตราย และมีความเสี่ยงมาก แต่มีหลักปฏิบัติทางวิศวกรรมที่ครอบคลุมอยู่แล้ว ก็ยังเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง ทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงการมาตรฐานการทำงาน กำกับดูแล และการควบคุมการก่อสร้างว่ามีการบังคับใช้อย่างจริงจังแค่ไหน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ วิศวกร ที่ปรึกษาและหน่วยงานเจ้าของโครงการ จะต้องดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักและขั้นตอนทางวิศวกรรมอย่างเคร่งครัด และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกสุดการจะดำเนินการก่อสร้างสะพานยกระดับต่อไป ต้องหาสาเหตุที่แท้จริงของการพังถล่มให้ได้ และผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอวิธีการและมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก จึงจะให้ก่อสร้างต่อได้ และควรกำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบการก่อสร้างอย่างอิสระ อาจมาจากสมาคมวิชาชีพที่เป็นกลาง หรือภาครัฐ เข้าร่วมสุ่มตรวจสอบงานก่อสร้างอีกทั้งควรกำหนดมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น ไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมการก่อสร้างที่เสี่ยงอันตราย ในช่วงเวลาที่ประชาชนใช้ถนนอย่างหนาแน่น หรือให้ปิดการจราจรชั่วคราว และการกำหนดแผงกั้นพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เศษวัสดุ หรือสิ่งของต่างๆ หลุดร่วงไปบนผิวจราจร.tt tt