วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

กรมบัญชีกลางโอนเงินอุดหนุนแรกเกิดเดือน ก.ค.แล้ว

12 ก.ค. 2023
42

นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางได้โอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ก.ค.2566 ให้กับเด็ก 2,297,049 คน รวมทั้งสิ้น 1,472,879,400 บาท พ่อ แม่ ผู้ปกครอง สามารถตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ 1.เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://csgcheck.dcy.go.th 2.แอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”3.แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ดาวน์โหลด ได้ที่ https://czp.dga.or.thสำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนฯ และเด็กมีสัญชาติไทย สามารถยื่นคำร้องในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง (ไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) กรุงเทพฯ ลงทะเบียนที่สำนักงานเขต เมืองพัทยา ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลหรือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” หรือโทร. 08-2091 -7245, 08-2037- 9767, 08-3431 -3533, 06-5731-3199 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง.