วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

"ตราด" ไข้เลือดออกระบาด "อ.คลองใหญ่" ป่วยพุ่งแล้วเกือบ 100 ราย

12 ก.ค. 2023
32

อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ไข้เลือดออกระบาด พบผู้ป่วยแล้ว 97 ราย โดยพบมากในเขต 2 ตำบล ซึ่งเป็นพื้นที่ติดชายแดนกัมพูชา ขณะที่ สธ.จังหวัด ขอความร่วมมือชาวบ้านช่วยกันตัดตอนการเกิดลูกน้ำยุงลายเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 66 นายพนพร หาญเหี้ยม นักวิชาการสาธารณสุขอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ว่า ปีนี้มีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.-11 ก.ค.2566 จำนวนทั้งสิ้น 97 ราย โดยพบมากในเขตพื้นที่ ต.คลองใหญ่ และ ต.หาดเล็ก ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ติดชายแดน มีประชาชนชาวกัมพูชา และแรงงานจำนวนมากที่เข้ามาทํางานตามโรงงานต่างๆ ในพื้นที่ดังกล่าวโดยสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย ปี พ.ศ.2566 เพื่อป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกภายใน จ.ตราด โดยได้ขอความร่วมมือให้ชาวบ้านและชุมชนคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อตัดตอนการเกิดลูกน้ำยุงลาย ตามพื้นที่ต่างๆ ใน อ.คลองใหญ่ จ.ตราด แล้ว