วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ทส.ชี้เดนมาร์ก ชื่นชมไทยด้านการจัดการขยะของประเทศ

12 ก.ค. 2023
40

นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมประชุมหารือกับนายยอน ทอร์กอร์ด เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยและคณะเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดการขยะ โดยประเทศไทยได้นำเสนอแผนการจัดการของเสีย แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565-2570) ที่ประกอบด้วย 1.การจัดการขยะที่ต้นทาง 2.การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะ และ 3.การพัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการขยะโดยมุ่งเน้นหลักการลดการเกิดขยะเป็นสำคัญ และการคำนึงถึงวงจรการเกิดขยะ การออกแบบผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมารีไซเคิล ซึ่งมีการกำหนดแนวทางในการจัดการขยะแต่ละประเภทภายหลังการคัดแยก อาทิ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ การทำปุ๋ย นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการขยะทะเล และอยู่ระหว่างการจัดทำร่างพ.ร.บ.ให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตามหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตรองปลัด ทส.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้เดนมาร์กได้กล่าวชื่นชมความก้าวหน้าในการดำเนินงานของไทยและได้เสนอความร่วมมือด้านการจัดการขยะกับประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ การปรับปรุงแผนมาตรการในระดับท้องถิ่น กรอบความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยที่รวมถึงกระทรวงมหาดไทย และภาคเอกชนด้วย.