วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

“อัมพร” เล็งจัดสอบครูผู้ช่วยยึดแบบ ก.พ. ขึ้นบัญชีปีละ 2 ครั้ง-เลือก สพท.บรรจุได้เอง

12 ก.ค. 2023
56

ที่สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่งว่า การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อสรุปนโยบายและการดำเนินงานด้านต่างๆ ก่อนจะหมดปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจะมีเรื่องใดบ้างที่เราจะต้องสะสางให้แล้วเสร็จ โดยเฉพาะระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต้องมุ่งตรงสู่ครูและผู้เรียนอย่างแท้จริง สำหรับเรื่องการเปิดภาคเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2566 ตนได้มอบนโยบายให้เดือน มิ.ย.จะเป็นเดือนแห่งการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อเก็บข้อมูลว่ามีเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษาจำนวนเท่าไหร่ และได้รับการช่วยเหลือแล้วอย่างไรบ้าง รวมถึงการวางแผนอัตรากำลังของครูและผู้บริหารสถานศึกษาจะบริหารจัดการอย่างไรเมื่อโรงเรียนมีเด็กลดลงแต่อัตราครูยังมีอยู่เท่าเดิม รวมถึงงบประมาณที่จัดสรรลงไปเบิกจ่ายได้ทันตามคำร้องหรือไม่ ขณะที่นโยบายด้านวิชาการที่เรียนรู้ด้วยระบบ Active Learning ไอซีที การเสริมการเรียนรู้จากภาวะถดถอยควรจะเติมเต็มระบบเหล่านี้ให้แก่เด็กกี่วิธีและกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รับการดูแลอย่างไร สพท.จะต้องไปบริหารจัดการและขับเคลื่อนต่อไป“เสียงสะท้อนเรื่องการสอบครูผู้ช่วยที่ไม่ได้มีมาตรฐานกลางในการออกข้อสอบนั้น ได้ให้มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ออกข้อสอบไปวิเคราะห์ข้อสอบว่าผู้ที่สอบไม่ผ่านมาจากสาเหตุใด ข้อสอบยากในวิชาไหนจนทำให้เด็กสอบไม่ได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องไปปรับปรุงแก้ไข หรือคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) อาจจะต้องไปทบทวนปรับเงื่อนไขการออกข้อสอบหรือไม่ เพื่อให้ครูมีโอกาสได้บรรจุครูมากขึ้น ในอนาคตหากเป็นไปได้ผมอยากเสนอให้การจัดสอบครูผู้ช่วยทำเหมือนกับการสอบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยให้สอบภาค ก และ ข ขึ้นบัญชีไว้ปีละ 2 ครั้ง และภาค ค หาก สพท.ไหนเปิดรับสมัครก็ไปยื่นที่ สพท.นั้น ซึ่งถือว่ามีความเป็นธรรมและโปร่งใส ผู้สมัครอยากจะเป็นครูที่ไหนก็ไปยื่นสมัครบรรจุไว้ที่นั่น ได้บรรจุในพื้นที่บ้านเกิดของตัวเอง เพราะขณะนี้ระบบการโยกย้ายก็ยังคอนโทรลไม่ได้ ดังนั้นหากการสอบยังไม่ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ก็จะวนลูปอยู่แบบนี้ ที่ผ่านมามีการถอดบทเรียนมาแล้ว สอบจากส่วนกลาง สพฐ.ก็ทำมาแล้ว ทำหมดทุกระบบแต่ก็ยังมีปัญหา ดังนั้นผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องจะต้องมาปรับระบบใหม่ เพื่อให้คุ้มค่าต่อการสอบบรรจุครูผู้ช่วยมากที่สุด” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว.