วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

"ทวี" ลั่น นโยบายรัฐบาล ฟื้นฟู หลักนิติธรรม จนท.ต้องไม่ไปยืนฝั่งคนทำผิด

Image
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการยุติธรรม ลั่น ต้องเข้าไปแก้ทุจริต ผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ต้องไม่ไปยืนอยู่ฝั่งผู้กระทำผิด ยัน รัฐบาลนี้ฟื้นฟูหลักนิติธรรม เพื่อควบคุมทุกหน่วยงาน ไม่ให้ใช้อำนาจตามอำเภอใจ วันที่ ๑๒ ก.ย. เมื่อเวลา ๒๑.๒๕ น. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการยุติธรรม ขอเรียนว่า วันนี้รัฐบาลยังไม่ได้ทำงาน การทำงานได้ต้องหลังแถลงนโยบาย นโยบายเป็นทิศทางให้เห็น ๔ ปี ข้างหน้า จะบริหารงานไปทิศทางใด ในส่วนกระทรวงยุติธรรม ผมถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุด เนื่องจากรัฐบาลนี้หยิบการฟื้นฟูหลักนิติธรรมขึ้นมาพ.ต.อ.ทวี กล่าวต่อว่า ท่านสมาชิกครับ หลักนิติธรรมอดีตไม่มีในพจนานุกรม ให้สรุปคือ เป็นหลักพื้นฐานในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเป็นหลักในการควบคุมการใช้อำนาจของทุกหน่วยงาน ไม่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ อันนี้คือ บทบาทสำคัญที่ รัฐมนตรีว่าการยุติธรรม ต้องรับนโยบายขณะที่สิ่งที่ท้าทาย คือ เราต้องนำตัวชี้วัด มาตรฐานหลักนิติธรรม การคอร์รัปชัน ในฐานะ รัฐมนตรีว่าการยุติธรรม ต้องเข้าไปแก้ไข ผู้ที่ดูอยู่ในกระบวนการยุติธรรม ต้องไม่ไปยืนในฝั่งผู้กระทำความผิด อย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ สิ่งหนึ่งหลักนิติธรรม คือ บ้านเมืองต้องปราศจากคอร์รัปชัน ขณะที่รัฐบาลต้องโปร่งใส และต้องส่งเสริมสิทธิพื้นฐาน ไม่ว่า เรื่องแรงงาน ชุมชน ป่าไม้ การปกป้องนักสิทธิมนุษยชน ที่ออกมาต่อสู้ส่วนคำถาม นโยบายรัฐบาลนี้ ทำไมไม่มีเรื่องนโยบายภาคใต้ ผมได้สอบถามที่ประชุม คณะรัฐมนตรีแล้วว่า ทำไม นโยบายรัฐบาล ทั้ง ๑๔ หน้าไม่มีเรื่องภาคใต้ ก็ได้รับคำตอบ เรามีอยู่แล้ว แต่ไม่ได้เอามาเขียน เรื่องแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ “ส่วนกรณี ยาเสพติดร้ายแรง บทบาทกระทรวงยุติธรรม ได้เปลี่ยนวิธีแก้ปัญหา คือ เราเอาประมวลยาเสพติดขึ้นมาใช้ ประมวลกฎหมายยาเสพติดใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ แต่กฎหมายลูกล่าช้าก็ยังไม่ประกาศใช้” รัฐมนตรีว่าการยุติธรรมกล่าว…