วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ประเทศไทยเนื้อหอม !!! ผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ไต้หวัน ปักหมุดลงทุนในไทยยื่นขอบีโอไอกว่า 3 หมื่นล้าน

16 ก.ย. 2023
15
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "BANG KOK ILOVE ประเทศไทย ประเทศไทยเนื้อหอม!!! เนื้อ ผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ไต้หวัน ปักหมุด ลงทุนในไทยยื่นขอบีโอไอกว่า 3 หมื่น ล้าน"

บีโอไอเผยกลุ่มผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์จากไต้หวัน ทั้งแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เช่น บริษัท Gold Circuit Electronics, ITEQ Corporation, Taiwan Union Technology, QMB และ Inventec ขอส่งเสริมการลงทุน 8 เดือนแรก ปี 2566 มูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาท

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นับเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของโลก และเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่บีโอไอให้ความสำคัญมาก เนื่องจากมีความเชื่อมโยงและเป็นฐานการพัฒนาที่สำคัญของอุตสาหกรรมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ ดิจิทัล อุปกรณ์การแพทย์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เป็นต้น

ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลกขยายตัวอย่างมาก โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในแหล่งรองรับการลงทุนที่มีความโดดเด่น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ระบบไฟฟ้ามีความเสถียร พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมีความพร้อมรองรับการลงทุนได้อีกมาก บุคลากรมีทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซัพพลายเชนครบวงจร และภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนที่แข่งขันได้ ทำให้ผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก โดยเฉพาะจากไต้หวัน ตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักเพื่อส่งออกไปยังตลาดโลก