วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

จีนทดสอบผลิตไฟฟ้า 'พลังงานความร้อนจากทะเล' สำเร็จ

กว่างโจว, 17 ก.ย. (ซินหัว) — คณะนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของจีนได้ดำเนินการทดสอบอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากมหาสมุทรในทะเลจีนใต้ รายงานระบุว่าอุปกรณ์ข้างต้น ขนาด 20 กิโลวัตต์ พัฒนาโดยสำนักสำรวจทางธรณีวิทยาทางทะเลแห่งกว่างโจวภายใต้การควบคุมโดยตรงของสำนักสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งประเทศจีน ได้ถูกเคลื่อนย้ายกลับสู่นครกว่างโจว มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบ อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากมหาสมุทรนี้สามารถผลิตไฟฟ้าเป็นเวลานาน 4 ชั่วโมง 47 นาที สร้างผลผลิตไฟฟ้าสูงสุด 16.4 กิโลวัตต์ ระหว่างการทดสอบนอกชายฝั่งดังกล่าว หนิงโป วิศวกรอาวุโสของสำนักฯ กล่าวว่าการทดสอบนอกชายฝั่งนี้ตรวจสอบความอยู่รอดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากมหาสมุทรที่พัฒนา รวมถึงความสามารถใช้งานจริง ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาและใช้พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร นับจากการทดสอบบนบกสู่การใช้งานนอกชายฝั่ง ทั้งนี้ พลังงานความร้อนจากมหาสมุทรใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างพื้นผิวและน้ำลึกมาผลิตไฟฟ้า ทำให้เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน โดยหนิงกล่าวว่าจีนมีแหล่งสำรองพลังงานความร้อนจากมหาสมุทรมากมาย แต่การวิจัยที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ยังอยู่แต่ในห้องปฏิบัติการและการทดสอบบนบก