วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

"สยามเทคโนโพล" เผย คนส่วนใหญ่ ชี้ ถึงเวลาปฏิรูปตำรวจ กู้ศักดิ์ศรี

17 ก.ย. 2023
19

ImageImage
“สยามเทคโนโพล” เผย ผลสำรวจเสียงประชาชนส่วนใหญ่ ชี้ ถึงเวลาปฏิรูป ตร. กู้ศักดิ์ศรี หยุดยั้งมาเฟีย ๙๒.๒% หดหู่ใจ สะเทือนใจต่อการสูญเสีย “สารวัตรแบงค์” คดีกำนันนก ๘๘.๐% เชื่อ ขัดขวางผลประโยชน์ขบวนการส่วยวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๖ สำนักวิจัยสยามเทคโนโพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เสนอผลสำรวจ เรื่อง “เสียงประชาชน ต่อการปฏิรูปตำรวจ” กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ในย่านฝั่งธนบุรี และต่างจังหวัด จำนวน ๑,๐๙๘ ตัวอย่าง ในการวิเคราะห์ทางสถิติ ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยเมื่อสอบถามถึงความรู้สึก และความเห็นของประชาชนต่อเหตุการณ์งานเลี้ยงของกำนันนกจังหวัดนครปฐม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๙๒.๒ หดหู่ใจ สะเทือนใจต่อการสูญเสียสารวัตรแบงค์ ร้อยละ ๘๘.๐ เชื่อว่าการสูญเสียสารวัตรแบงค์ เพราะขัดขวางผลประโยชน์ขบวนการส่วย ร้อยละ ๘๗.๓ เห็นด้วยกับการปฏิรูปตำรวจ หยุดยั้งมาเฟีย ผู้มีอิทธิพล และขบวนการส่วย ร้อยละ ๘๗.๑ เชื่อว่าปัญหาตำรวจทุกวันนี้เพราะการแทรกแซงจาก นักการเมืองที่แย่ ข้าราชการขี้ฉ้อ และมาเฟีย ผู้มีอิทธิพล ร้อยละ ๘๗.๐ ต้องการเห็นการระดมกวาดล้างมาเฟีย ผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศโดยเร็ว และร้อยละ ๘๔.๔ กังวลตำรวจน้ำดีเสียชีวิตสูญเปล่า ไฟไหม้ฟาง ไม่มีปฏิรูปตำรวจจริงจังที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงประเด็นปฏิรูปตำรวจที่ต้องการ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๙๓.๙ ระบุปฏิรูปตำรวจ กอบกู้ศักดิ์ศรีตำรวจ ร้อยละ ๘๙.๕ ระบุ ปฏิรูปตำรวจ ยกระดับความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ร้อยละ ๘๘.๔ ระบุ ปฏิรูปตำรวจ ยกระดับความเป็นตำรวจมืออาชีพ ได้มาตรฐานสากล ร้อยละ ๘๗.๑ ระบุ ปฏิรูปตำรวจ ยกระดับความเป็นกลาง เป็นมาตรฐานเดียวกันในหน้าที่ตำรวจ และร้อยละ ๘๒.๗ ระบุ ปฏิรูปตำรวจ ยกระดับความร่วมมือจากภาคประชาชน ร่วมงานตำรวจ เชื่อฟังทำตามกฎหมาย อัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำtt ttผศ.ด็อกเตอร์นพดล กรรณิกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า จากการได้ลงพื้นที่สัมผัสงานตำรวจระดับสถานีตำรวจทั้ง ๑๐ กองบัญชาการทุกภาคทั่วประเทศ พบข้อมูลที่สอดคล้องกับผลสำรวจครั้งนี้ของ สำนักวิจัยสยามเทคโนโพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่ระบุประชาชนต้องการการปฏิรูปตำรวจ โดยจะมีการนำผลสำรวจนี้เข้ายื่นต่อฝ่ายเลขานุการคณะอนุ ก.ต.ช. ด้านยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำเรียนท่านประธานคณะอนุ ก.ต.ช.ด้านยุทธศาสตร์ฯ และกรรมการ พิจารณาขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน ชุดโครงการ และโครงการต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สอดรับสอดคล้องตอบสนองความคาดหวังที่ดีของภาคประชาชนต้องการเห็นการปฏิรูปตำรวจจริงจัง เพราะประชาชนรู้สึกหดหู่ใจ สะเทือนใจต่อเหตุการณ์สูญเสียตำรวจน้ำดีที่สำนักงานของกำนันนกจังหวัดนครปฐม และน่าจะเป็นความรู้สึกเดียวกันกับข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ช. กล่าวต่อว่า หวังว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่จะสานต่อนโยบายของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบัน ปฏิรูปตำรวจกอบกู้ศักดิ์ศรีตำรวจกลับคืนมา โดยเสนอให้ดำเนินมาตรการแบบ “เงียบ เฉียบ สยบไพรี” มาเฟียผู้มีอิทธิพลไม่มีโผล่โดดเด่นในสังคมได้ ดึงความเชื่อมั่นศรัทธาและความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในหมู่ประชาชนกลับคืนมาโดยเร็ว มากกว่าการทำพิธีกรรมแบบวันเปิดคือวันปิด ทำกันแบบไฟไหม้ฟาง ไม่ก่อประโยชน์อะไรที่ยั่งยืนต่อประเทศชาติและประชาชน.