วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

เริ่มแล้ว งานอาหารปลอดภัยสร้างรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรโคราช

17 ก.ย. 2023
18

ImageImageImageImageImage
งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย “ชาวโคราชร่วมใจพัฒนา อาหารปลอดภัยสร้างรายได้สู่ชุมชน” หน้าศูนย์อาหาร ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ มุ่งส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรกรผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (๑๖ ก.ย. ๖๖) ที่หน้าศูนย์อาหาร ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย “ชาวโคราชร่วมใจพัฒนาอาหารปลอดภัยสร้างรายได้สู่ชุมชน” ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดชับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย เพื่อส่งเสริมเครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู่ช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยtt tttt ttสำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัย กลุ่มสัมมาชีพชุมชน กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” โมเดล หรือโครงการศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาโมเดล จำนวน ๓๐ กลุ่มๆ ละ ๒ คน รวม ๖๐ คนtt tttt ttการจัดงานมีไปจนถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย จัดแสดงผลงานและนิทรรศการการพัฒนาเกษตรปลอดภัย การเจรจาธุรกิจ/จับคู่ธุรกิจ การจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย และกิจกรรมส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.