วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

คนบ้านใหญ่บุรีรัมย์ นั่งอธิบดี ปภ.-"อารี เลขาฯ รัฐมนตรีว่าการแรงงาน-ไพโรจน์ ปลัดฯ"

Image
ส่งคนบ้านใหญ่บุรีรัมย์ นั่งอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ที่มี รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรฯ จากเพื่อไทย คุม ขณะ คณะรัฐมนตรีทยอยตั้งข้าราชการ “อารี ไกรนรา” นั่งเลขาฯ รัฐมนตรีว่าการแรงงาน ขณะ “ไพโรจน์ โชติกเสถียร” จาก อธิบดีกรมการจัดหางาน นั่ง ปลัดแรงงานวันที่ ๑๘ ก.ย. ๖๖ ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงมหาดไทย ว่า กรณีการแต่งตั้ง นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผวจ.บุรีรัมย์ เป็น อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นที่น่าสังเกตว่า เป็นการส่งคนจากบ้านใหญ่บุรีรัมย์ไปอยู่ในกรมที่เจ้ากระทรวงมอบหมายให้ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ ที่เป็นโควตาจากพรรคเพื่อไทยเมื่อเวลา ๑๓.๑๕ น. นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองหลายตำแหน่ง อาทิ นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการยุติธรรม และ นายกูเฮง ยาวอหะซัน ดำรงตำแหน่งเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการยุติธรรม นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคม นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ นางมนพร เจริญศรี นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคม น.ส.ณภัทรา กมลรักษา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ นายสุรพงษ์ แต่งตั้งให้ นายสุรพล เกียรติไชยากร ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายนิโรธ สุนทรเลขา ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการประจำ นายกฤษฎา นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และแต่งตั้ง นายเริงชัย คงทอง เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายชัย กล่าวว่า ที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้งให้ นายนพดล พลเสน ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอารี ไกรนรา เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายชัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง โดยให้ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน.