วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

จำนวนประชากรอายุเกิน ๑๐๐ ปีในญี่ปุ่น สูงเป็นประวัติการณ์

Image
ทางการญี่ปุ่นเผยว่า จำนวนผู้มีอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป หรือ “ศตวรรษิกชน” ในญี่ปุ่น รวมอยู่ที่ ๙๒,๑๓๙ คน ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันเป็นปีที่ ๕๓ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ร้อยละ ๑๐ ของประชากรญี่ปุ่น มีอายุมากกว่า ๘๐ ปี ขณะที่จำนวนประชากรที่มีอายุเกิน ๑๐๐ ปี ทำสถิติสูงสุดอีกครั้ง ด้วยจำนวนมากกว่า ๙๒,๐๐๐ คน ก่อนวันเคารพผู้สูงอายุของญี่ปุ่นในวันนี้ (๑๘ ก.ย.)ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า จำนวนคนที่มีอายุเกิน ๑๐๐ ปีในญี่ปุ่น อยู่ที่ ๙๒,๑๓๙ คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕ โดยจำนวนผู้ที่มีอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป ณ วันที่ ๑๕ กันยายน เพิ่มขึ้น ๑,๖๑๓ คนจากปีที่แล้ว ซึ่งนับเป็นการเพิ่มขึ้นประจำปีติดต่อกันเป็นครั้งที่ ๕๓ญี่ปุ่นมีประชากรที่มีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี โดยเฉลี่ย ๗๓.๗๔ คนต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติบโตของประชากรสูงวัยที่เร็วที่สุดในโลก โดยผู้หญิงที่มีอายุเกิน ๑๐๐ ปี มีจำนวนทั้งสิ้น ๘๑,๕๘๙ คน เพิ่มขึ้น ๑,๔๒๘ คนจากปีก่อนหน้า ผู้หญิงที่อายุมากที่สุดของญี่ปุ่นคือ ฟุสะ ทัตสึมิ อายุ ๑๑๖ ปี จากจังหวัดโอซาก้ากระทรวงฯ ระบุเมื่อเดือนที่แล้วว่า อายุขัยเฉลี่ยของผู้หญิงญี่ปุ่นอยู่ที่ ๘๗.๐๙ ปีในปี ๒๕๖๕ ส่วนอายุขัยเฉลี่ยของผู้ชายอยู่ที่ ๘๑.๐๕ ปี คาดว่าชายที่มีอายุเกินร้อยปีจะเพิ่มขึ้นอีก ๑๘๕ เป็น ๑๐,๕๕๐ คน โดยชายที่อายุมากที่สุดของประเทศคือ กิซาบุโระ โซโนเบะ อายุ ๑๑๑ ปี จากจังหวัดชิบะทั้งนี้ จำนวนผู้ที่มีอายุครบ ๑๐๐ ปีในญี่ปุ่น อยู่ที่ ๑๕๓ คนในปี ๒๕๐๖ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการรวบรวมข้อมูลครั้งแรก ต่อมาในปี ๒๕๒๔ ตัวเลขดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นเกิน ๑,๐๐๐ ราย และในปี ๒๕๔๑ มีผู้มีอายุเกิน ๑๐๐ ปี เพิ่มขึ้นเป็น ๑๐,๐๐๐ ราย ที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ามีสาเหตุหลักมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และการรักษาในด้านแรงงาน ผู้ที่มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖ ของแรงงานทั้งหมด ตามการประมาณการของรัฐบาล ส่วนร้อยละ ๕๐.๘ ของผู้ที่มีอายุระหว่าง ๖๕ ถึง ๖๙ ปี ยังคงทำงานต่อไป เช่นเดียวกับร้อยละ ๓๓.๕ ของผู้ที่มีอายุระหว่าง ๗๐ ถึง ๗๔ ปีการพบผู้สูงวัยที่ยังคงทำงานอยู่ ยังพบได้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกษตรกรรมของญี่ปุ่น ซึ่งร้อยละ ๕๒.๕ ของผู้ที่ยังทำงานมีอายุครบ ๖๕ ปีแล้ว.ติดตามข่าวต่างประเทศได้ที่ https://www.thairath.co.th/news/foreign