วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

"หมออ๋อง" แจงดูงาน "สิงคโปร์" ทำตามระเบียบ ยัน ไม่ได้ใช้งบฯ เกินจริง

ImageImage
“หมออ๋อง” ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาคนที่ ๑ แจงไปดูงานที่สิงคโปร์ทำตามระเบียบ ยัน เป็นการไปดูงานเพื่อพัฒนาเรื่องของรัฐสภาดิจิทัล Smart Parliament ยัน ตั้งงบประมาณก่อน ใช้ไม่ถึงส่งคืนคลังทั้งหมดเมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๖๖ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง หรือ “หมออ๋อง” สส.พิษณุโลก เขต ๑ พรรคก้าวไกล ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการที่ จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ โดยร่วมประชุมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้า และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่มีต่อประชาชนจากการดำเนินโครงการของจังหวัดพิษณุโลก ที่ห้องประชุมสภาเกษตรกร ชั้น ๗ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เป็นวันแรก โดยมี นายวาทิต ปัญญาคม รอง ผวจ.พิษณุโลก พร้อมหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายปดิพัทธ์ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม และใช้งบประมาณมากเกินจริงว่า เป็นการไปดูงานเพื่อพัฒนาเรื่องของ รัฐสภาดิจิทัล Smart Parliament ที่สิงคโปร์มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการอำนวยความสะดวกเรื่องของงานนิติบัญญัติ และดูเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่ทำให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องของหมอกควันได้ส่วนเรื่องกระแสข่าวที่มีการใช้งบจำนวนมาก หรือเรื่องที่ไม่ได้รับเชิญไปดูงานนั้น หมออ๋อง กล่าวว่า อันนี้เป็นความตั้งใจของเราเอง เพราะเราศึกษาแล้วเราอยากเรียนรู้เรื่องอะไรก็ขอไปดูงานเรื่องนั้น เราไม่สามารถไปแบบ Private Visit ได้ เพราะเราต้องเข้าไปดูหน่วยงานของรัฐบาลเกี่ยวข้องกับสถานทูตด้วย เราเตรียมงานเรื่องนี้มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว การเบิกจ่ายงบประมาณทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ไม่ได้เป็นการใช้มากใช้น้อยกว่าที่จำเป็น แต่เรื่องส่วนของการทำงบประมาณในของเอกสารที่ออกมา เป็นการตั้งงบประมาณก่อนที่เราจะมีการใช้จริง เพราะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงมีการตั้งงบประมาณตามระเบียบก่อน การใช้งบประมาณที่ไม่ถึงขั้นนั้นก็จะมีการส่งกลับคืนคลังทั้งหมดtt ttสำหรับหัวข้อสำคัญในการประชุมเรื่องที่สำคัญๆ คือ การยกเลิกการใช้พื้นที่ทุ่งโสกา เป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดพิษณุโลก ให้ย้ายไปอยู่ยังบึงแก่งใหญ่ พร้อมเพื่อรับฟังรับทราบข้อปัญหาต่างๆ ถึงความเหมาะสม ผลกระทบต่อประชาชน ติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาพื้นที่เบื้องราชนก พื้นที่รับน้ำและพื้นที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ติดตามความคืบหน้าการเตรียมการก่อสร้างเขื่อนท้ายเมือง เพื่อป้องกันและรักษาระดับน้ำในน้ำน่านของเขตเมืองพิษณุโลก ทั้งนี้จะได้นำอุปสรรค ข้อติดขัดต่างๆ ไปนำเสนอยังการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งต่อๆ ไป เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่.