วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

"แทนคุณ" จี้สำนึก “หมออ๋อง” ผลาญภาษี ๑.๓๗ ล้าน ถาม "คนจนมีสิทธิ์ไหม"

Image
“แทนคุณ” อดีต สส.ปชป. จี้ สำนึก ก้าวไกล “หมออ๋อง” ปดิพัทธ์ ก่อนผลาญภาษี ๑.๓๗ ล้าน พาพวกบินหรู นอนสบาย ดูงาน “สิงคโปร์” จี้ถามใจดำ “คนจนมีสิทธิ์ไหมครับ” ตั้งข้อสงสัยใช้เทคนิคขับ “ปดิพัทธ์” ไปอยู่พรรคอื่น เข้าข่ายฮั้วกันหรือไม่ เชื่อ งานนี้จบไม่สวยเมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๖ นายแทนคุณ จิตต์อิสระ รักษาการประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณี นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธาน สภาผู้แทนราษฎรคนที่ ๑ เดินทางไปดูงานที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี สส.พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทยและคณะรวม ๑๒ คน ติดตามไปด้วย ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ ก.ย. ๖๖ โดยศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศการประชุมของรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์, การบริหารจัดการแรงงานของคนไทยในสาธารณรัฐสิงคโปร์ และการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้อนุมัติการเดินทางเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน๖๖ และเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้อนุมัติงบประมาณเป็นเงิน จำนวน ๑,๓๗๙,๒๕๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางการและระบุงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายสำหรับ สส. ๑ คน อยู่ที่คนละ ๑๑๔,๖๕๐ บาท แบ่งเป็น ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ๕๑,๒๕๐ บาท, ค่าเบี้ยเลี้ยง ๔ วัน วันละ ๓,๑๐๐ บาท รวม ๑๒,๔๐๐ บาท, ค่าที่พัก (พักเดี่ยว) ๔ คืน คืนละ ๑๒,๕๐๐ บาท รวม ๕๐,๐๐๐ บาท และค่าจัดทำหนังสือเดินทาง ๑,๐๐๐ บาท ส่วนของ นายปดิพัทธ์ มียอดค่าใช้จ่ายรวม ๔๙๔,๖๕๐ บาท โดยได้สิทธิ์ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก เท่ากับ สส.คนอื่น แต่มียอดเพิ่มเติมในส่วนของค่ารับรอง ๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่ายานพาหนะ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และค่าของที่ระลึก ๓๐,๐๐๐ บาท อยู่ในรายการของนายปดิพัทธ์“สังคมจึงตั้งคำถามว่า สภาจำเป็นที่จะต้องไปดูงานในช่วงเวลานี้ หรือไม่ และเป็นภารกิจที่คุ้มค่าภาษีประชาชนหรือไม่ โดยถือว่าเป็นการผลาญงบประมาณแผ่นดินในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน) โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่า เป็นการตั้งเรื่องอนุมัติอย่างเร่งรีบ และไม่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการแผนและงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผมจึงอยากตั้งคำถามว่า คนจนมีสิทธิ์ไหมครับ กับการที่ผู้แทนฯ พาพรรคพวกตัวเอง “บินหรูอยู่สบายด้วยภาษีจากน้ำตาประชาชน” ที่ทำงานหนักหาเงินด้วยความทุกข์ยากแสนสาหัส โดยผมจะคอยติดตามผลลัพธ์ของการไปดูงานเช่นเดียวกับการใช้งบประมาณของรัฐบาลด้วย นอกจากนี้ พี่น้องประชาชนตั้งข้อสังเกตไว้หรืออาจจะเพราะต้องเตรียมลาออกเพื่อย้ายไปพรรคอื่นที่เตี๊ยมกันไว้ ระหว่าง ๒ พรรค คือ ให้ก้าวไกลใช้เทคนิคขับ “หมออ๋อง” ไปอยู่พรรคเล็กพรรคหนึ่ง เพื่อสามารถดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ และก้าวไกลสามารถได้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านได้ เป็นจริงหรือไม่ อาจเข้าข่ายฮั้วกันหรือไม่ ต้องติดตามต่อ เชื่อว่างานนี่จบไม่สวยแน่นอน” นายแทนคุณ กล่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง