วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

๔ โมงเย็นวันนี้ นายกฯ คนที่ ๓๐ พร้อมคณะ บินไปนิวยอร์ก ประชุม UNGA ๗๘

Image
“เศรษฐา” นายกรัฐมนตรี เตรียมออกเดินทางจากสุวรรณภูมิ ๔ โมงเย็นวันนี้ ไปนครนิวยอร์ก สหรัฐฯ ร่วมการประชุม UNGA ๗๘ พร้อมร่วมกำหนดการสำคัญนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (๑๘ กันยายน ๒๕๖๖) เวลา ๑๖.๐๐ น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๘ (๗๘th Session of the United Nations General Assembly: UNGA๗๘) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ โดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเดินทางพร้อมกับ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีกำหนดเดินทางถึงนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ช่วงเช้ามืดของวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ (เวลาที่สหรัฐอเมริกา ช้ากว่าไทย ๑๑ ชั่วโมง) ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะเริ่มภารกิจในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ส่วนของภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุม UNGA ๗๘ ได้แก่ นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit) และจะร่วมกล่าวถ้อยแถลงในช่วง Leaders’ dialogue ๖ “Mobilizing finance and investments and the means of implementation for SDGs achievement” และในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุข/หัวหน้ารัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๘ และคู่สมรส.