วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

กกต. รับรอง “พงศธร” พรรคก้าวไกล เป็น สส.แล้ว หลังชนะเลือกตั้งซ่อมระยอง เขต ๓

ImageImageImageImage
กกต. ประกาศรับรอง “พงศธร ศรเพชรนรินทร์” จากพรรคก้าวไกล เป็น สส.ระยอง เขต ๓ แล้วหลังชนะเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ที่ผ่านมาวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ ๓ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่ได้มีการเลือกตั้งซ่อม สส.ระยอง เขต ๓ ไปเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ นั้นล่าสุด คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศผลการเลือกตั้ง ให้แก่ นายพงศธร ศรเพชรนรินทร์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.ระยอง จากพรรคก้าวไกล ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุด และมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น สส.ระยอง เขตเลือกตั้งที่ ๓ แทนตำแหน่งที่ว่างtt tttt ttทั้งนี้ ได้กำหนดการรับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น สส.ระยอง เขตเลือกตั้งที่ ๓ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ชั้น ๕ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมารับหนังสือรับรองได้ด้วยตัวเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ.tt tt