วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

ทอ. ขออภัย! ปิดน่านฟ้า ซ้อมสวนสนามทางอากาศ พิธีรับส่ง "ผบ.ทอ."

19 ก.ย. 2023
19

ImageImageImage
“กองทัพฟ้า” จัดใหญ่พิธีส่งมอบหน้าที่ “ผบ.ทอ.” ๒๙ กันยายนนี้ ระหว่าง “บิ๊กตุ๊ด” สู่ “บิ๊กไก่” จึงแจ้งขออภัยในความไม่สะดวกที่ต้องปิดน่านฟ้า เพื่อทำการสวนสนามทางอากาศ โดยจะมีพิธีซ้อม ๒๕ และ ๒๗ นี้ พร้อมได้ประสานวิทยุการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง และสายการบินพาณิชย์ต่างๆ พิจารณาปรับห้วงการบินเมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๖ กองทัพอากาศ เตรียมจัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ ระหว่าง พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศซึ่งจะเกษียณอายุราชการ กับ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้เข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อแสดงถึงการส่งมอบการบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการ โดยได้กำหนดให้มีการสวนสนามภาคพื้นของกำลังพลและขบวนยานยนต์ ตลอดจนการสวนสนามทางอากาศของเครื่องบินแบบต่างๆ เพื่อประกอบพิธีดังกล่าว ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ อุทยานการบินกองทัพอากาศ เขตสายไหม กทม. ทั้งนี้ กองทัพอากาศ กำหนดให้มีการซ้อมสวนสนามทางอากาศ ในวันที่ ๒๕ และ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๔๕ น. tt ttสำหรับการสวนสนามทางอากาศในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศนั้น เป็นธรรมเนียมของกองทัพอากาศที่ดำรงการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงออกถึงการส่งมอบศักยภาพ แสนยานุภาพ และความพร้อมในการป้องกันประเทศของกองทัพอากาศ ตลอดจนเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และความเชื่อมั่นในศักยภาพของกำลังทางอากาศให้แก่พี่น้องประชาชน กองทัพอากาศตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการห้วงอากาศและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนในห้วงเวลาดังกล่าว จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ท่าอากาศยานดอนเมือง และสายการบินพาณิชย์ต่างๆ เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการบินและการใช้ห้วงอากาศ พร้อมออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM : Notice to Airman) เพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทางด้านการบินในพื้นที่เหนือสนามบินดอนเมืองและโดยรอบ ได้พิจารณาปรับห้วงเวลาการบินให้กระชับ รวดเร็ว และลดผลกระทบต่อเที่ยวบินพาณิชย์และการเดินทางของประชาชนให้น้อยที่สุด tt ttกองทัพอากาศ ขออภัยพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับความไม่สะดวกจากการจัดพิธีดังกล่าวไว้ ณ โอกาสนี้