วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

รัฐบาลแจงแนวทาง หลังบิลค่าไฟเดือน ก.ย. ๘ ล้านฉบับ ออกก่อน ครม. มีมติ

Image
โฆษกรัฐบาล ชี้แจงแนวทาง กรณีบิลค่าไฟฟ้าประมาณ ๘ ล้านฉบับ ออกก่อน ครม. มีมติลดค่าไฟเหลือ ๓.๙๙ บาทต่อหน่วย ชี้ หากยังไม่จ่ายจะปรับปรุงบิล แต่หากจ่ายแล้วจะคืนโดยลดกับบิลค่าไฟเดือนถัดไปวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติลดค่าไฟฟ้าเหลือ ๓.๙๙ บาทต่อหน่วย ว่า เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีการพิมพ์และส่งบิลค่าไฟของรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ออกไปบางส่วนแล้ว ประมาณ ๘ ล้านฉบับ หรือประมาณ ๓๐% ก่อนที่จะมีมติ ครม. ลดค่าไฟฟ้าออกมา ดังนั้น ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ออกให้ผู้ใช้ไฟฟ้า จะเป็นบิลตามมติ ครม. แต่กรณีวางใบแจ้งไปแล้ว แต่ผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่ได้ชำระเงินจะปรับปรุงบิล โดยเมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินจะเป็นยอดใหม่ที่ลดแล้ว ส่วนกรณีสุดท้าย ถ้าผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายเงินไปแล้วตามใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ลดค่าไฟฟ้า ขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องกังวล จะคืนให้โดยนำไปลดกับบิลค่าไฟเดือนถัดไป.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง