วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

สุดอบอุ่น งานข้าวใหม่ ปลามัน ครั้งที่ ๑ สืบสานการทำนาริมทะเลสาบลำปำของพัทลุง

19 ก.ย. 2023
14

ImageImageImageImageImage
พัทลุงจัดงาน “ข้าวใหม่ ปลามัน” ครั้งที่ ๑ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการทำนาริมทะเลสาบลำปำ ผืนนาริมทะเลสาบแห่งเดียวของไทย โดยจะทำนาปีละครั้งช่วง มิ.ย.-ก.ย. ของทุกปี แสดงถึงการดำรงชีพร่วมกับธรรมชาติแบบพอเพียงผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ณ นาริมเล ด้านหลังโรงเรียนวัดปากประ หมู่ที่ ๘ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอเมืองพัทลุง ได้เป็นประธานเปิดงาน “ข้าวใหม่ ปลามัน” ครั้งที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และสืบสาน ต่อยอด วัฒนธรรมการทำนาริมเลที่มีมากว่า ๒๐๐ ปี ซึ่งการ “ทำนาริมเล” ถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของประเทศไทย เป็นวิถีชีวิตของชาวนาริมทะเลที่สืบทอด ต่อยอดภูมิปัญญามาแต่บรรพบุรุษ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำรงชีพร่วมกับธรรมชาติแบบพอเพียงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารกันมา ในพื้นที่ริมทะเลสาบลำปำ (ทะเลสาบสงขลา ตอนใน) บริเวณท้องที่ หมู่ที่ ๘ และ ๑๑ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง โดยการทำนาดังกล่าวจะทำได้เพียงครั้งเดียวในช่วงเดือนมิถุนายน ด้วยการปักดำ และเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนกันยายนของทุกปีtt tttt ttสำหรับกิจกรรมในงานดังกล่าว ประกอบด้วย กิจกรรมการทำขวัญข้าว  การลงแขกเก็บข้าวด้วยแกะ การแข่งขันการเก็บข้าวด้วยแกะ และการเสวนา หัวข้อ “การเป็นหุ้นส่วนการขับเคลื่อนพื้นที่ชุมชนสู่ความยั่งยืน” โดยมีนายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ได้ร่วมเสวนาด้วย   ซึ่งงานดังกล่าวนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่มทำนาริมเลบ้านปากประ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ จังหวัดพัทลุง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  และสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ฯลฯ. tt tttt tt