วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

เจ้าอาวาสยังเข้าวัดบางคลานไม่ได้ ตัดพ้อ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล มาก็ไม่ช่วยอะไร

19 ก.ย. 2023
11

Image
มูลนิธิหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน เรียกประชุมกรรมการ หลังจากล่าสุด เจ้าอาวาสยังเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในวัดไม่ได้ ตัดพ้อ “พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล” แก้ปัญหาไม่ถูกจุด และไม่ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าอาวาสที่ให้เข้าวัดได้เพียงรูปเดียว วอนคนที่ “รู้ๆ กันอยู่ว่าเป็นใคร” เห็นแก่ส่วนรวม เห็นแก่ศาสนา เวลา ๑๓.๐๐ น. วันที่ ๑๙ ก.ย. ที่วัดหนองดง ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร พระครูพิสุทธิวรากร เจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม หรือวัดบางคลาน ต.บางคลาน อ.โพทะเล ที่มีปัญหายืดยื้อ ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ภายในวัดบางคลานได้เนื่องจากชาวบ้านฝ่ายต่อต้านยังปักหลักชุมนุมในวัดและไม่ยอมให้เจ้าอาวาส ตลอดจนคณะกรรมการวัด เจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงพ่อเงิน เข้าไปปฏิบัติงานภายในวัด โดยในวันนี้ พระครูพิสุทธิวรากร เจ้าอาวาส ในฐานะประธานมูลนิธิฯได้เรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อเงิน ในเรื่องการบริหารงานของมูลนิธิฯในรอบปีที่ผ่านมา ที่วัดหนองดง ที่พระครูพิสุทธิวรากร ใช้เป็นจำพรรษาชั่วคราวระหว่างที่ยังไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจในฐานะเจ้าอาวาสวัดบางคลานได้ตามปกติพล.ท.ฉลวย แย้มโพธิ์ใช้ ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสและรองประธานมูลนิธิหลวงพ่อเงิน เปิดเผยว่า วัดบางคลานถูกฝ่ายต่อต้านปิดประตูวัดนานกว่า ๖ เดือนแล้ว และก่อนหน้าก็ปิดมาหลายครั้ง เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปทำงานได้ การดำเนินการต่างๆ ก็ต้องหยุด มีผลเสียอย่างยิ่งต่อการทำงานของมูลนิธิฯไม่เป็นไปตามแผนงาน ในเรื่องการพัฒนาวัดวารามร่วมกับกรรมการวัดบางคลาน การช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากไร้ การพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ ต.บางคลาน และใกล้เคียง การช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ เช่นเรื่องอุทกภัย การสร้างบ้านผู้ยากไร้การ รวมถึงการพัฒนาอาชีพ การขยายร้านค้าที่มีอยู่เดิม ให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นก็ยังไม่สามารถทำกันได้ อยากจะให้ผู้ต่อต้านและผู้อยู่เบื้องหลังที่รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นใคร ที่กระทำการอยู่ในขณะนี้ได้คำนึงถึงส่วนรวม ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อพระพุทธศาสนา ต่อจ.พิจิตร ต่อวัดบางคลาน ต่อประชาชนในพื้นที่ ขอให้เดินตามหลักพระพุทธศาสนา แนวทางของหลวงพ่อเงินเถราจารย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตลอดกาล ตามหลักและแนวทางของกฎหมาย จารีตประเพณี เพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดส่วนที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตำรวจที่ลงพื้นที่มาวัดบางคลาน เป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด และไม่ให้ความเป็นธรรมกับ พระครูพิสุทธิวรากร เจ้าอาวาสที่ให้เจ้าอาวาสเข้าวัดได้เพียงรูปเดียว ส่วนชาวบ้านนอนเฝ้าวัดได้ ๑๐ คน ความปลอดภัยใครจะรับรองได้ สำหรับบรรยากาศในที่วัดบางคลาน วันนี้ประตูวัดทุกด้านไม่ได้ปิด แต่ยังมีกลุ่มชาวบ้านที่ต่อต้านเจ้าอาวาส นั่งสังเกตการณ์คนเข้าออกเป็นกลุ่มๆ นักท่องเที่ยวที่จะมากราบไหว้หลวงพ่อเงินที่วิหารฯ บางตากว่าทุกวันเนื่องจากไม่ใช่วันหยุด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง