วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

เตือนน้ำเหนือไหลเข้าเขื่อน น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น ให้ปชช.สองฝั่งระวัง

19 ก.ย. 2023
8

ImageImage
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จ.ชัยนาท แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยา น้ำเหนือไหลเข้า ๔๒๑ ลบ.เมตรต่อวินาที และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๖ นายวัชระ ไกรสัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จ.ชัยนาท ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี เรื่อง สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ ๓๐๐-๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ถึงบริเวณตำบลบ้านกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ ๑.๐๐-๑.๕๐ เมตรนั้นสืบเนื่องจากยังมีฝนตกและมีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้น โดยข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.๒ จังหวัดนครสวรรค์ วัดได้ ๗๙๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ +๑๖.๔๙ เมตร/รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ๔๒๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้เกินระดับ +๑๖.๕๐ เมตร/รทก. และคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ ๕๐๐-๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ถึงบริเวณตำบลบ้านกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกประมาณ ๑.๐๐-๑.๒๐ เมตร โดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวยังคงอยู่ในตลิ่งลำน้ำ tt ttทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จะควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว ด้วยการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีให้มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร หากมีปริมาณน้ำหลากเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเชื่อนเจ้าพระยามากกว่า ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะแจ้งให้ทราบต่อไปสำหรับปัจจุบัน ที่สถานีวัดน้ำ C.๒ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ ๙๒๘ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท มีปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนอยู่ที่ ๑๖.๕๐ เมตร/รทก. และปริมาณน้ำทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่ ๘.๒๖ เมตร/รทก. ซึ่งระดับน้ำห่างจากตลิ่งอยู่ที่ ๗.๗๒ เมตร และเขื่อนเจ้าพระยามีอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ ๔๙๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งส่งผลทำให้ที่สถานีวัดน้ำ C.๓ บ้านบางพุดทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ ๔๖๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“อนุทิน” เข้ารับปีกกิตติมศักดิ์ ทร. หลังบินรับส่งอวัยวะช่วยนับ ๑๐๐ ชีวิต
“พิเชษฐ์” แจงอาหาร สส.เหลือเพราะไม่อร่อย ชี้ ให้ไปหากินเองไม่สามารถทำได้
“พวงเพ็ชร” ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน หวังขับเคลื่อนให้รู้เท่าทันข่าวปลอม
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ฉลอง "วันอนุรักษ์แรดโลก" เปิดตัวสมาชิกใหม่ "ลูกแรดขาว"
“รัฐมนตรีช่วยว่าการไชยา” ลุยโคราช-ลพบุรี เร่งแก้ปัญหาวัคซีนสัตว์ มุ่งผลิตได้เองให้เพียงพอ
“สุทิน” เชื่อ “ทักษิณ” พิจารณาหลายด้าน หลัง “เศรษฐา” อยากให้ช่วยงานหากพ้นโทษ